Pracodawca, który ma dług wobec PFRON przekraczający 100 zł, nie otrzyma dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadal będzie wypłacał pracodawcom dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Aby uzyskać dotację, pracodawca będzie musiał złożyć wniosek wraz z załączonymi informacjami, m.in. o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników oraz o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów wynikających z zatrudnienia takich osób.

Gazeta Prawna