Do 31 grudnia 2008 r. będą obowiązywać obecne zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Sejm znowelizował ustawę emerytalną, a to oznacza, że o rok dłużej prawo do wcześniejszej emerytury zachowają pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze, którzy w przyszłym roku uzyskają wymagany wiek i staż. Uprawnienia te będą też przysługiwać kobietom, które w 2008 r. ukończą 55 lat i będą miały 30-letni staż pracy. Z prawa do wcześniejszej emerytury skorzystają też kobiety, które w przyszłym roku skończą 55 lat, będą miały 20-letni staż pracy i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Nie muszą one wykonywać pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Gazeta Prawna