Dla kobiet w ciąży praca w domu lub telepraca

Umożliwienie kobietom w ciąży świadczenia pracy z domu lub w formie telepracy spowoduje zmniejszenie nadużywania zwolnień lekarskich, które dezorganizują pracę firm. Wydatki z budżetu na zasiłki...

07.09.2012