Trybunał Konstytucyjny zbada, czy czas pracy osób niepełnosprawnych nie jest wydłużany tylko po to, aby zrekompensować firmom obniżenie dofinansowań do ich pensji i utratę ulg podatkowych.

Taka teza płynie z wniosku NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą art. 1 pkt 4 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1475). Zgodnie z nim, od 1 stycznia 2012 r. wydłuży się czas pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będą oni pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy będzie skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko wtedy, gdy niepełnosprawny uzyska zaświadczenie lekarskie o celowości skróconenia czasu pracy. Teraz jest odwrotnie. Osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują dłużej tylko za zgodą lekarza.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 4 lipca 2011 r.