Warunki pogodowe silnie oddziałują na obowiązki pracodawców. Ochrona pracowników staje się konieczna zwłaszcza w czasie upałów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie napoje zatrudnionym na otwartej przestrzeni, gdy temperatura przekracza 25°C. Obowiązek ten spoczywa na przełożonym także względem zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi jest wyższa niż 28 st. C. Napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany i w ilości zaspokajającej potrzeby załogi. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się w odległości nie większej niż 75 m od stanowisk pracy.

W razie naruszenia przez pracodawcę powyższych obowiązków, pracownik, którego warunki pracy bezpośrednio zagrażają zdrowiu lub życiu może powstrzymać się od świadczenia pracy. Musi on jednak poinformować o tym swojego przełożonego.

Źródło: Rzeczpospolita, 25 czerwca 2011 r., Sylwia Gortyńska