Prawo.pl
W komentarzu Serwisu BHP przybliżono problematykę promieniowania jonizującego, jako czynnika...
Krzysztof Zamajtys
31.05.2010
BHP
Jednym z istotniejszych etapów procesu uzdatniania wody jest dezynfekcja. W Polsce, w ponad 95...
Inny
26.05.2010
BHP
Prywatne usługi medyczne finansowane przez pracodawcę na rzecz swoich pracownikw są zaliczane do...
Prawo.pl
26.05.2010
HR
W dziale ósmym ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r....
Kazimierz Kościukiewicz
26.05.2010
BHP
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 kwietnia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia...
26.05.2010
BHP
Komentarz Serwisu BHP dotyczy bezpiecznych warunków magazynowania materiałów niebezpiecznych....
Krzysztof Zamajtys
24.05.2010
BHP
Czy zezwolenia wewnętrzne w fabryce na wózki jezdniowe muszą być wydawane wszystkim osobom...
Krzysztof Zamajtys
24.05.2010
BHP
Komentarz dotyczy problematyki nawiązywania i rozwiązywania umowy o pracę. Scharakteryzowano m.in....
Prawo.pl
19.05.2010
BHP
Zatrudnienie osb niepełnosprawnych wiąże się dla pracodawcy z pewnymi korzyściami, przede wszystkim...
Joanna Stępniak
19.05.2010
HR
Pracodawcy obowiązani do uiszczania składek do Funduszu Emerytur Pomostowych mają wątpliwości co do...
Inny
19.05.2010
BHP
Nawet o tym nie wiedząc, coraz częściej stykamy się z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (w...
19.05.2010
BHP