Bezrobocie rejestrowane w lutym zwiększyło się od stycznia 2012 r. o kolejnie 0,3 punku procentowego i na koniec miesiąca wyniosło 13,5 proc. Na koniec lutego ubiegłego roku bezrobocie było nieco niższe - 13,4 proc. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 15 województwach, przy czym najsilniejszy w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim. Wzrosła także (o 46 tys. tj. 2,2 proc.) liczba bezrobotnych i na koniec lutego wyniosła 2 168,7 tys. osób. W lutym br. odnotowano wzrost zarejestrowanych bezrobotnych we wszystkich województwach, najwięcej w opolskim (wzrost o 3,3 proc. - 1,7 tys. osób), wielkopolskim (wzrost o 3,3 proc. - 4,8 tys. osób), łódzkim (wzrost o 2,9 proc. - 4,4 tys. osób) oraz dolnośląskim (wzrost o 2,8 proc. - 4,3 tys. osób). O 11,3 tys. (23 proc.) zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywacji zawodowych. Na koniec lutego wyniosła 60,3 tys.; jest ona zdecydowanie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to pracodawcy zgłosili 50,6 tys. wolnych miejsc pracy, co stanowiło wzrost o 8 proc. w stosunku do stycznia ub.r. Liczba zgłoszonych do urzędów miejsc pracy wzrosła w czternastu województwach. Najsilniejszy (względny) wzrost odnotowano w podlaskim - aż o 101,2 proc. (o 0,9 tys. ofert więcej niż w styczniu 2012).

 

Źródło: www.pkpplewiatan.pl