Odpowiedź: Pracownik w okresie wypowiedzenia jest zatrudniony na dotychczasowym stanowisku, ale można mu powierzyć inną pracę przez okres nie więcej niż 3 miesiące, za dotychczasowym wynagrodzeniem.

Uzasadnienie: W okresie wypowiedzenia zmieniającego pracownik powinien zajmować stanowisko dotychczasowe. Na tym polega wypowiedzenie umowy o pracę, że zmianie ulega jej treść po upływie okresu wypowiedzenia. Jednakże pracodawca może, nawet już w okresie wypowiedzenia, na mocy art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. nakazać pracownikowi wykonywanie pracy na nowym stanowisku, przy czym musi on otrzymywać co najmniej dotychczasowe wynagrodzenie. Jeżeli zatem wypowiedzenie jest związane nie tylko ze zmianą stanowiska ale i np. z obniżeniem wynagrodzenia, przez okres maksimum 3 miesięcy pracownik może wykonywać inną pracę, ale niedopuszczalne jest obniżenie mu w tym okresie wynagrodzenia.

 

Michał Culepa

Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych