Kobiety częściej niż mężczyźni źle oceniają swoje możliwości znalezienia pracy i mają od nich zdecydowanie mniejsze oczekiwania finansowe – wynika z badania „Kandydat 2011”, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl wśród blisko 6,5 tysiąca kobiet – specjalistek z różnych branż.

Jak wynika z danych Pracuj.pl, największe różnice w oczekiwaniach finansowych widać w przedziale płacowym 2500 – 3500 zł netto. Prawie co piąta badana kobieta przyjęłaby takie wynagrodzenie, podczas gdy tylko 9,5% panów byłoby zainteresowanych taką pensją. Ta różnica podobna jest również wśród najlepiej zarabiających, powyżej 10 500 zł netto (6% vs. 16%). W ubiegłym roku, według danych GUS, wśród studentów studiów dziennych było ponad 57% kobiet. Na studiach zaocznych kobiety stanowiły prawie 61% wszystkich studentów, a liczba słuchaczek studiów podyplomowych sięgnęła 70%. Również badanie „Kandydat 2011” wskazuje, że kobiety chętniej niż mężczyźni podejmują studia podyplomowe – ukończenie tego typu studiów, deklaruje 21% przebadanych pań i 15% mężczyzn.

Źródło: www.pracuj.pl, stan z dnia 14 marca 2012 r.