Prawo.pl
Prowadzone są prace analityczno-legislacyjne nad koncepcją utworzenia jednolitego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To reakcja resortu na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, który poprosił o informacje na temat aktualnego stanu prac nad reformą systemu orzecznictwa wraz z terminem jej zakończenia.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Korporacyjne programy motywacyjne nadal atrakcyjne podatkowo

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W procesie wdrażania programu motywacyjnego istotne jest, aby pamiętać nie tylko o spełnieniu przesłanek ustawowych wskazanych w ustawie o PIT, ale dostosować go możliwie do potrzeb danego podmiotu czy grupy kapitałowej. Wybór właściwego rozwiązania może skutkować wymiernymi korzyściami ekonomicznymi zarówno z perspektywy uczestnika jak i organizatora – pisze Adam Szmyt,
Adam Szmyt
23.09.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Rolnik już nie wypadnie z KRUS, gdy obejmie go powszechne ubezpieczenie

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie z mocy ustawy, który zostanie objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu np. pełnienia czynnej służby wojskowej, „nie wypadnie” już z ubezpieczenia społecznego rolników – przewiduje projekt nowej ustawy. Będzie też renta rolna za staż pracy.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Robert Horbaczewski
22.09.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Prezydent zwleka z nominacją nowych asesorów - interwencja RPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Tegoroczni absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie zostali dotychczas powołani na stanowisko asesora sądowego. W sierpniu KRS skierowała w tej sprawie wnioski i dotąd nie wyznaczono terminu nominacji absolwentów KSSiP na stanowisko asesora sądowego. Tymczasem ostatnie stypendium z tytułu odbywania aplikacji w tej szkole otrzymali oni w sierpniu 2021 r.
Krzysztof Sobczak
22.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce zmienić przepisy dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. W planach jest m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących ewentualnych zwrotów środków, w tym zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Przywrócenie tzw. dodatku wyjazdowego to główny element porozumienia podpisanego przez Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, pracodawców i Ministerstwa Ponadto pracujący na umowach cywilnych mają zarabiać nie mniej niż 40 zł za godzinę. Porozumienia nie akceptuje Polskie Towarzystwo RM.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
22.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pracownik, który w wyniku choroby był niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, musi zostać skierowany...
Dorian Lesner
22.09.2021
Prawo pracy BHP

ZUS przyzna nienależne świadczenie, a po latach odbierze z odsetkami

Prawo cywilne Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Osoby, którym ZUS wypłaca zasiłki chorobowe, macierzyńskie albo przyznał im rentę lub wcześniejszą emeryturę, nie powinny spać spokojnie. Bo to, że dziś dostają pieniądze nie oznacza wcale, że te świadczenia im się należą. ZUS może choćby za pięć lat zażądać ich zwrotu, i to z odsetkami, liczonymi od ich wypłaty, a nie od wydania decyzji o zwrocie. Łatwiej też skorzysta z egzekucji komorniczej w takiej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2021
Prawo cywilne Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
O płacach w publicznej ochronie zdrowia powinny decydować mechanizmy rynkowe. Ale skoro o najważniejszych kwestiach, w tym zwłaszcza o cenach za refundowane świadczenia zdrowotne decyduje państwo, to również państwo powinno ustalić minimalne pensje. Żaden dyrektor szpitala nie mógłby ich obniżyć – uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Józef Kielar
22.09.2021
Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Doprecyzowujemy przepisy w sprawie weryfikowania przez pracodawców, czy pracownik jest zaszczepiony – powiedział we wtorek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dodał, że pojawiły się nowe postulaty m.in. z uczelni, które chcą sprawdzać, czy studenci są zaszczepieni. Nie wiadomo jednak, kiedy projekt trafi do Sejmu. Póki co dyskusję nad nim odbył Komitet Stały Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Już w tym roku będą premie dla budżetówki

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, rząd postanowił przeznaczyć środki ma premie dla pracowników budżetówki i to już w tym roku. W przyszłym roku odmrożony zostanie fundusz nagród w wysokości 3 proc. oraz podniesiony fundusz wynagrodzeń o 4,4 proc.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Studenci pierwszego roku, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, mają tylko kilka dni na złożenie zaświadczenia z uczelni. Dzięki temu ZUS będzie mógł wypłacić im rentę rodzinną także za wrzesień. Czas na dostarczenie dokumentów upływa 30 września - przypomina Zakład.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Okres izolacji społecznej i nowe wyzwania wynikające z przejścia na pracę zdalną dały się Polakom we znaki. Okazuje się, że ponad 60 proc. respondentów odczuwa negatywne skutki pandemii. Nawet połowa badanych czuje więcej presji ze strony pracodawcy, a 42 proc. przyznaje, że równowaga między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) została zachwiana.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Prawo pracy HR
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego przyznała pierwszeństwo konstytucyjnej wartości pewności prawa, której immanentnym elementem jest ochrona powagi rzeczy osądzonej. Służy to ochronie stabilności i prawomocności orzeczeń sądowych oraz kształtowanych przez nie stosunków prawnych. Zatem skarga kasacyjną Prokuratora Generalnego została oddalona,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Uchwały dotyczące zniesienia zakazu umowy o pracę oraz reklamy nie zostały uchwalone przez Krajowy Zjazd Adwokatury. Za zmianami w tym zakresie głosowało jednak odpowiednio 36 i 40 proc., przy 59 proc. i odpowiednio blisko 55 proc. głosach przeciw. Aprobaty większość nie było, ale te zmiany mają wielu zwolenników - pisze adwokat dr Kamil Szmid,
Kamil Szmid
21.09.2021
Prawnicy Prawo pracy

Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku szkolnego - uważają sądy administracyjne. Takimi przypadkami są: notoryczne poniżanie i upokarzanie pracowników, nieregulowanie zobowiązań finansowych oraz udowodniona kradzież.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2021
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych wybierają świadczenie pielęgnacyjne. Niektórzy najpierw muszą zrezygnować ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, inni od razu występują o świadczenie. Wprawdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie nie został wykonany, ale praktyka gmin i orzecznictwo sądów administracyjnych poszły w kierunku wytyczonym przez TK.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

MSWiA proponuje podwyżki funkcjonariuszom swoich służb

Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Wszyscy funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), co daje kwotę 500 zł netto, czyli „na rękę” - poinformowano po poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych.
Krzysztof Sobczak
20.09.2021
Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Utrzymująca się od ponad roku zwiększona niepewność gospodarcza i absencja pracowników to problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy. W szczytowym momencie pandemii dotyczyła ona niemal dwóch milionów pracowników. Prawdopodobnie wtórne efekty pandemii będą przyczyną przestojów pojedynczych sektorów w nadchodzących kwartałach – zauważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Badania medycyny pracy, onboarding, szkolenia BHP – poza świadczeniem obowiązków w ramach danego stanowiska, pracownicy muszą poświęcać czas na dopełnienie formalnych kwestii zatrudnienia, również tych wskazanych w Kodeksie pracy. To pracodawca musi ocenić, czy zlekceważenie np. obowiązku odbycia szkolenia BHP – mimo wielokrotnych powiadomień – może stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Prawo pracy BHP
Odprawa nie przysługuje funkcjonariuszowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń. Gdy żołnierz podejmuje służbę w policji otrzymuje odprawę, a okres pełnienia zawodowej służby wojskowej nie wlicza się do wysokości odprawy wypłacanej funkcjonariuszowi zgodnie z ustawą o Policji.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Prawo pracy
Wbrew politycznym zapowiedziom, w regulacjach podatkowych Polskiego Ładu nie ma rozwiązań dla osób, które zdecydują się na kontynuowanie pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – potwierdziło serwisowi Prawo.pl Ministerstwo Finansów. Zapewnia jednak, że takie rozwiązania zostaną przygotowane odrębnie, w pierwszym kwartale 2022 r., by weszły w życie od stycznia 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Polski Ład
Nie ma kary dla dowódców, którzy nie udzielają żołnierzom zawodowym dni wolnych w celu wypoczynku, a roszczenie o udzielenie czasu wolnego przedawnia się po trzech latach, jako majątkowe - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i oddalił skargę kasacyjną powoda jako niezasadną, choć w tej sprawie mogły być złamane zasady współżycia społecznego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2021
Prawo cywilne Zawody medyczne
W miesiącach wakacyjnych, czyli od początku czerwca do końca sierpnia 2021 roku, kontrolerzy firmy Conperio przeprowadzili łącznie 6322 kontroli terenowych, pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia, błędnie podany adres lub naruszenie postanowień L4 - stwierdzono w aż 41 proc. przypadków.
Grażyna J. Leśniak
18.09.2021
Prawo pracy
Wzrost o 40 proc. wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych - takie m.in. zmiany wprowadzi ustawa o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W piątek Sejm przyjął dwie z czterech poprawek Senatu, dotyczące doprecyzowania zasad naliczania wynagrodzeń dla osób wymienionych w ustawie.
Krzysztof Sobczak
17.09.2021
Finanse samorządów Administracja publiczna
Sejm znowelizował w piątek ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Za zmianami w regulacji z 2018 roku głosowało 272 posłów, przeciw było 135, 37 osób wstrzymało się od głosu.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wysokość składki zdrowotnej, terminy rozliczania ulg podatkowych, estoński CIT, rezydencja podatkowa, podatek od wielkich korporacji – to pięć głównych zmian, które resort finansów wprowadził do projektu podatkowej części Polskiego Ładu. W piątek, 17 września, odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisjach.
Krzysztof Koślicki
17.09.2021
CIT PIT Polski Ład

MEiN: Nie ma kryzysu kadrowego w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Nieprawdziwe są informacje o zapaści kadrowej w oświacie - twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. I podaje, że w bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwuje zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.
Krzysztof Sobczak
17.09.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy to tylko niektóre rozwiązania wprowadzone w uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje on polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy Prawo unijne