Prawo.pl
W listopadzie br. stopa bezrobocia spadła do 5,4 proc. W stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego była niższa o 0,7 pkt. proc, a w porównaniu do października tego roku o 0,1 pkt. proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Eksperci rynku pracy zauważają, że dane pokazują, iż istotną barierą podjęcia pracy jest brak kwalifikacji - blisko co trzecia osoba ich nie ma.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2021
Rynek Prawo pracy
Polski Ład zacznie obowiązywać za nieco ponad tydzień. Nowelizacja wprowadza m.in. przywileje dla informatyków i programistów. Problem jednak w tym, że z preferencji nie można skorzystać, jeśli współpracuje się z tym samym podmiotem, który był pracodawcą. By skorzystać z nowych przepisów, trzeba więc będzie poszukać innego szefa.
Krzysztof Koślicki
23.12.2021
PIT Rachunkowość Polski Ład

Niektóre prywatne podróże służbowym autem z wyższym podatkiem

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Od 1 stycznia 2022 roku diametralnie zmienią się zasady rozliczania przychodu i podatku dochodowego u pracowników, którzy służbowe samochody wykorzystują również do celów prywatnych. Aktualnie wysokość PIT zależy od pojemności silnika, jednak Polski Ład to zmieni. O daninie przesądzi moc pojazdu - w praktyce w większości przypadków trzeba będzie zapłacić wyższy PIT.
Krzysztof Koślicki
23.12.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Polska bezprawnie nie uznaje zagranicznych testów na COVID-19

Prawo pracy BHP Prawo unijne Koronawirus a prawo
Polacy powracający np. z podróży służbowej, z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 zrobionym w innym państwie UE, muszą w kraju ponowie zrobić test, by trafić na izolację i mieć prawo do zasiłku chorobowego. Zdaniem prawników, nie ma podstawy prawnej do tego, by nie honorować testów zrobionych za granicą, zwłaszcza w krajach Wspólnoty. Mimo to Sanepid zaleca wykonanie ponownego testu już w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2021
Prawo pracy BHP Prawo unijne Koronawirus a prawo
Sprawa 13 osób pośredniczących w załatwieniu pracy kobietom we Włoszech wraca do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, bo Sąd Najwyższy dopatrzył się rażących błędów w postępowaniu karnym. Oskarżeni odpowiadają za handel ludźmi, ale SN uznał, że sąd nie wyjaśnił różnicy między wyzyskiem ekonomicznym i pośrednictwem a handlem ludźmi. A stan bezradności ocenił ze względu na nieznajomość języka włoskiego przez ofiary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.12.2021
Prawo karne Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował w środę na swojej stronie internetowej informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2022 roku dla niektórych grup ubezpieczonych. To ważna informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców, twórców i artystów oraz osób prowadzących biznes na mniejszą skalę.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2021
Ubezpieczenia społeczne
Niedawna nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw była bardzo potrzebnym ruchem, jednak w dalszym ciągu niewystarczającym. Rynek IT, który spodziewał się znacznych usprawnień i ułatwień w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, postuluje głębszą reformę.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2021
Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne
Działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie oceny warunków pracy - z uwzględnieniem wymagań ergonomii - przyczynią się do identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz wdrożenia działań usprawniających, co może doprowadzić do zmniejszenia liczy wypadków oraz chorób zawodowych.
Krzysztof Zamajtys Grażyna J. Leśniak
22.12.2021
Prawo pracy BHP
Zbliża się okres przedświąteczny i w wielu firmach pracodawcy, bądź pracownicy z własnej inicjatywy, zamierzają zorganizować akcje charytatywne w formie zbiórki pieniędzy, zabawek lub żywności na szczytny cel. Warto przy takich działaniach uwzględnić kwestie prawne, aby nie naruszyć przepisów o zbiórkach publicznych – piszą prawniczki Karolina Kołakowska i Julia Janik.
Julia Janik Karolina Kołakowska
22.12.2021
Prawo pracy
Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie pomocowe w tej sprawie. Już od 1 stycznia firmy będą mogły składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o zwolnienie z ZUS i postojowe.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Szkoły będą musiały posiadać procedury związane ze zgłaszaniem nieprawidłowości - taki obowiązek nakładają unijne przepisy dotyczące ochrony sygnalistów. Problem w tym, że mimo upływu terminu na implementację dyrektywy w tej sprawie, polskie władze wciąż z tym zwlekają i ustawy jeszcze nie uchwalono. Jedni eksperci sugerują dyrektorom, że nie muszą jeszcze nic robić, a inni, że procedurę lepiej opracować.
Monika Sewastianowicz
22.12.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Dostawy prezentów na tegoroczne święta będą bardziej skomplikowane niż zwykle. Powodem są ogłaszane w kolejnych regionach świata lockdowny lub spowodowane zakażeniami przestoje produkcyjne w fabrykach. Brak przewidywalności w produkcji to utrudnione planowanie transportu w tym trudnym przedświątecznym okresie. Na domiar złego polski transport nie może uporać się z brakiem kierowców.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Ergonomia jest dziedziną, w której wykorzystuje się wiedzę o możliwościach psychofizycznych człowieka do projektowania i planowania narzędzi, wyposażenia oraz realizowanych zadań. Wśród najważniejszych ergonomicznych zasad pracy znajdują się m.in. narzędzia i stanowisko pracy oraz jej tempo, które powinny być dostosowane do możliwości pracownika.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2021
Prawo pracy BHP
Wiele wskazuje na to, że zapowiadana przez obecny rząd reforma otwartych funduszy emerytalnych nie zostanie dokończona. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mówią o jakichś analizach w tym zakresie, a procedowana przed miesiącami w Sejmie ustawa utknęła po drugim czytaniu. Część ekspertów twierdzi, że to strata dla uczestników funduszy, a inni wskazują na korzyści z tej obstrukcji dla rynku kapitałowego.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Sejm poprawił przepisy, wskutek których świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Kwestię czerwcowych emerytur rozwiązano, ale tylko na przyszłość, z pominięciem osób, którym tak ustalano świadczenia w minionych latach. RPO ponownie zgłosił problem ministrowi rodziny i polityki społecznej. MRiPS nad dalszą zmianą prawa jednak nie pracuje.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia również dane dotyczące daty powstania i ustania prawa do zasiłku osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy - wynika z projektu rozporządzenia, jakie Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Ubezpieczenia społeczne

ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami

Domowe finanse Emerytury i renty
Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w III kwartale 2021 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem 2021 r. o 0,6 p.proc. – podał w poniedziałek GUS.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2021
Rynek Prawo pracy
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa trafi najprawdopodobniej do Sejmu dopiero w pierwszym kwartale 2022 r. Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy minął, działań legislacyjnych nie udało się zamknąć nawet na etapie rządowym. Do projektu zgłoszono blisko 800 uwag. Samorządy czekają na wytyczne ministra w jaki sposób mają postępować, gdy zaczną zgłaszać się sygnaliści.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
20.12.2021
Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza
Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest niezgodny z unijną dyrektywą co do określenia podmiotów, na które nałożone zostaną szczególne obowiązki umożliwienia dokonywania zgłoszeń wewnętrznych - piszą Karolina Woźniak i Marcin Różański. Bo jak podkreślają, w kontekście progów wynikających z dyrektywy należy uwzględniać także pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.
Karolina Woźniak Marcin Różański
20.12.2021
Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Wkrótce Polski Ład, a firmy szukają sposobów, by dalej zatrudniać na czarno

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Istnieje duże ryzyko, że wchodzące w życie 1 stycznia 2022 roku przepisy, dotyczące skutków podatkowych zatrudniania na czarno, nie sprawdzą się. W założeniu miały być walką z szarą strefą, jednak nieuczciwi przedsiębiorcy już szukają sposobów, by je obejść. Pytają księgowych i doradców podatkowych, co zrobić, by w dalszym ciągu móc zatrudniać pracowników na czarno i płacić im „pod stołem”.
Krzysztof Koślicki
20.12.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Świadectwo służby jest informacją, która w sposób pisemny potwierdza przebieg służby. Dokument ten może zostać zmieniony tylko w drodze sprostowania. Natomiast wydanie jego odpisu nie może być kwestionowane w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Świadectwo służby nie mieści się bowiem w żadnej z kategorii aktów lub czynności podlegających jurysdykcji tych sądów.
Dorian Lesner
18.12.2021
Policja Prawo pracy
W piątek, 17 grudnia 2021 r., mija termin dla państw Unii Europejskiej implementacji do krajowych porządków prawnych dyrektywy o sygnalistach. Pracodawcy nie muszą jednak czekać z przygotowaniem własnych procedur zgłaszania przypadków naruszenia prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy. Mogą stosować się do dyrektywy unijnej, a potem tylko dostosować opracowaną procedurę do ostatecznego kształtu polskiego prawa.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Prawo pracy RODO Prawo unijne

Jest rozporządzenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu rodzicom uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Poinformowała o tym w czwartek Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, a rozporządzenie w tej sprawie nie zostało ogłoszone w piątek w Dzienniku Ustaw.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 27 września 1997 r., pomieszczeniem pracy stałej jest pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika, w ciągu jednej doby, przekracza 4 godziny. Jeśli biuro spełnia ten warunek to może być kwalifikowane jako pomieszczenie pracy stałej, co pociąga za sobą obowiązek spełnienia licznych wymagań.
Edward Kołodziejczyk Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Prawo pracy BHP

ZUS w Wigilię nie pracuje

Ubezpieczenia społeczne
W piątek, 24 grudnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nieczynny. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Zgodnie z kodeksem pracy, 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 25 grudnia 2021 r. - przypomina Zakład.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
Ubezpieczenia społeczne
W przypadku zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu i w sprawie o zabezpieczenie zażalenie na pierwsze z tych postanowień podlega rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, a drugie – przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Dotyczy to również przypadku, w którym zaskarżone postanowienia zostały objęte jednym dokumentem, a zażalenia zawarto w jednym piśmie procesowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2021
Prawo cywilne Emerytury i renty Zmiany w k.p.c.
Pracownicy, przedsiębiorcy – zarówno ci opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem czy według skali, a także zleceniobiorcy i nawet emeryci - zapłacą podatek od płaconej składki zdrowotnej, czyli de facto - po zmianie zasad jej rozliczania - podatku zdrowotnego. Liniowcy płacić go będą już od 1 stycznia, pozostali sukcesywnie, w zależności od uzyskiwanych dochodów. Wszystkim jednak, bez wyjątku, wzrośnie opodatkowanie.
Grażyna J. Leśniak
17.12.2021
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Projekt o uprawnieniach covidowych przedsiębiorców do poprawki

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
W czwartek odbyło się pierwsze czytanie tzw. projektu o uprawnieniach covidowych przedsiębiorców. Zdaniem posłów PiS jest ostrożny, wyważony, bo do niczego nie zmusza, żadnej segregacji nie powoduje. Opozycja mówi wprost: to projekt bez zębów, który nie poprawi sytuacji epidemicznej, ale zrzuci za nią odpowiedzialność na pracodawców. Dlatego PO, PSL i Lewica zgłoszą dużo poprawek.
Jolanta Ojczyk
17.12.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Związkowcy ze Służby Więziennej kwestionują ustalony przez kierownictwo SW podział funduszu motywacyjnego. Ich zdaniem kryteria podziału mają charakter demotywacyjny i pozbawiają świadczeń wielu osób, które wykazywały się dużym zaangażowaniem. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk poprosił Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego SW, o ustosunkowanie się do zarzutów.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2021
Prawo pracy