Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod koniec lutego br. w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 923 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu ze styczniem był ich miej o 4,3 tys. osób. Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc. – tyle samo co w styczniu br. W porównaniu z lutym 2021 r. była jednak niższa o 1,1 pkt proc.

Czytaj również: Lewiatan: Niskie bezrobocie w styczniu, ale wkrótce wzrośnie>>

Czytaj też: Brak satysfakcji z pracy czy bezrobocie - dylematy pracowników >

Bezrobocie takie samo jak przed pandemią

Dane MRiPS jednoznacznie wykazują, że pandemia nie wywołała kryzysu na rynku pracy. – Dzięki pomocy ze strony państwa, ogromnym, miliardowym nakładom na wsparcie przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy dzisiaj mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Porównując poziom bezrobocia w końcu lutego br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła co prawda nieznacznie, bo o 3 tys. osób. ale stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w lutym 2020 r. To bardzo dobra wiadomość, która dowodzi, że nasze działania były skuteczne – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

 

 

W lutym br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich nieznacznie więcej niż w styczniu br. (0,6 proc.) i o prawie 11,2 tys. (10,6 proc.) więcej niż w lutym 2021 roku.

– Bez niespodzianki: najniższe bezrobocie na poziomie 3,2 proc. zanotowano w województwie wielkopolskim – wskazuje minister Maląg.

Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).

 

Eurostat - Polska w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

Z opublikowanych na początku marca br. danych Eurostatu wynika, że poziom bezrobocia w styczniu br. wyniósł w Polsce 2,8 proc i jest na dużo niższym poziomie niż wynosi unijna średnia (6,2 proc.) i średnia krajów strefy euro, która wynosi 6,8 proc. Z tym wynikiem Polska zajmuje 2. miejsce po Czechach (2,2 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.