Prawo.pl
Jakie uregulowania prawne odnoszą się do pracy monotypowej (monotonne wykonywanie prostych...
Roman Majer
24.02.2011
BHP
W pierwszej połowie lat 90., z wejściem na polski rynek międzynarodowych korporacji, firm...
Waldemar Majek
24.02.2011
HR
Jednym z wyzwań, przed jakimi stają wspłczesne gospodarki, jest stale rosnąca ilość rżnego rodzaju...
Adam Bartosiewicz
23.02.2011
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...
Krzysztof Zamajtys
23.02.2011
BHP
Pracownik, zatrudniony na szeregowym stanowisku kierowniczym, został wyznaczony przez kierownika do...
Maciej Ambroziewicz
22.02.2011
BHP
Ze względu na napięcia budżetowe obecny system przekazywania składek do OFE jest nie do utrzymania....
21.02.2011
Ubezpieczenia społeczne
Galwanizer w procesie galwanizacji nakłada powłokę na powierzchni przedmiotów metalowych. W tym...
Inny
21.02.2011
BHP
Od dnia 3 lutego 2011 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia dotyczącego ustalania prawa i...
21.02.2011
BHP

Od marca wzrosną emerytury

Ubezpieczenia społeczne
17.02.2011
Ubezpieczenia społeczne
Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające...
Roman Majer
17.02.2011
BHP
Prace lakiernicze należą do prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra...
Inny
16.02.2011
BHP
16.02.2011
Ubezpieczenia społeczne
Do obniżenia podstawy wymiaru składek i opłacenia należności wobec ZUS w niższej wysokości nie...
Agnieszka Rosa
16.02.2011
HR