W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając przy tym nasilenie ruchu, rodzaj przewożonych ładunków, szerokość i stan dróg oraz widoczność. Oprócz specyfiki pracy w danym zakładzie pracodawca powinien uwzględnić informacje zawarte w instrukcji obsługi dla wykorzystywanych wózków widłowych.

Przykładowe dane dotyczące ograniczeń prędkości zaczerpnięte z instrukcji obsługi wózka jezdniowego: "Prędkość użytkowa musi być dostosowana do warunków na trasie przejazdu i powinna wynosić odpowiednio:

  1. do 18 km/h na długich prostych odcinkach drogi;

  2. do 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych;

  3. do 6 km/h w halach produkcyjnych;

  4. do 3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności lub tam, gdzie przechodzą ludzie".