Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 308,9...
Kozińska Maria
01.08.2012
Ponad 100 związkowców zebrało się w środę przed południem przed warszawską siedzibą spółki Przewozy...
Kalińska Agata
01.08.2012
Losowanie obejmuje ubezpieczonych, którzy mimo obowiązku nie wybrali samodzielnie otwartego...
Weronika Adamczyk
01.08.2012
Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 1600 zł, a więc o 100 zł więcej niż...
01.08.2012
Aby przyznanie świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych spowodowało skutek w postaci utraty...
01.08.2012
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie...
Roman Majer
01.08.2012
BHP
Organizator przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej...
Edward Kołodziejczyk
01.08.2012
BHP
Co miesiąc ZUS na zasiłki chorobowe wydaje ponad 600 mln zł. Co miesiąc Polacy na chorobowym...
Pędzich Maciej
01.08.2012
Ponad 4,4 tys. zł - to obecnie najlepsza polska przeciętna pensja. Gdzie? - w przedsiębiorstwach na...
Pędzich Maciej
01.08.2012
Co miesiąc ZUS na zasiłki chorobowe wydaje ponad 600 mln zł. Co miesiąc Polacy na chorobowym...
01.08.2012
Byli tajni współpracownicy komunistycznych służb specjalnych nadal mogą pracować w resorcie spraw...
Pędzich Maciej
01.08.2012
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaangażował z wolnej ręki prawnika. Mecenas...
Pędzich Maciej
01.08.2012
Honorowi dawcy krwi mogą liczyć na przywileje związane z bezpłatnym oddawaniem krwi w postaci...
Agnieszka Rosa
01.08.2012
Za 20 lat Chińczycy stworzą największą na świecie klasę najlepiej wykwalifikowanych pracowników -...
Wan Jacek
01.08.2012
HR
Bez porozumienia zakończyły się prowadzone w ostatnim czasie negocjacje między związkami a zarządem...
Błoński Marek
31.07.2012
Projekty podnoszące kwalifikacje mieszkańców obszarów wiejskich w Podlaskiem, np. szkolenia, mają...
Wieczeryńska Sylwia
31.07.2012
Gdzie i w jaki sposób szukać pracy, jak przygotować niezbędne dokumenty i jak się zachować podczas...
Pipała Agnieszka
31.07.2012
HR
Pracownikowi zmieniła się nazwa stanowiska pracy ale warunki pracy nie zmieniły się, pracuje dalej...
31.07.2012
Co trzeci przedsiębiorca w Polsce to kobieta. Ale wśród właścicieli firm informatycznych prawie ich...
31.07.2012
Przedsiębiorcy wspierani za efektywne wykorzystanie energii. 170 mln PLN na audyty energetyczne...
31.07.2012
Polski Komitet Olimpijski ogłosił wysokość nagród za zdobycie medalu dla polskich zawodników. Kto...
31.07.2012
Pensje stanęły w miejscu: ich realny wzrost to 0,3 proc. Niedługo mogą zaczną spadać informuje...
Podsiedzik Tomasz
31.07.2012
97 proc. przeszukań dokonanych w 2011 r., przez urzędy celne odbyło się na granicy prawa – alarmuje...
Podsiedzik Tomasz
31.07.2012
Z dniem 1 sierpnia 2012 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące właściwości organów występujących w...
31.07.2012
Ponad połowa Polek i Polaków (51%) uważa, że w czasie trudnej sytuacji na rynku pracy osoby młode...
31.07.2012
Każda organizacja musi odpowiedzieć na pytanie, jaka rola HR jest dla niej optymalna oraz czy...
31.07.2012
W Kancelarii Prezydenta przygotowano wstępny projekt ustawy powołujący Aktuariusza Krajowego, który...
Musiał Marcin
30.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
Związkowcy z kolejarskiej "Solidarności" planują na środę pikietę przed siedzibą Przewozów...
Kalińska Agata
30.07.2012
Bez zwiększenia wydatków na utrzymanie i konserwacje infrastruktury kolejowej, następne katastrofy...
Kalińska Agata
30.07.2012
W dniu 26 lipca Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i...
30.07.2012