Prawo.pl
Każda, bez wyjątku, dziedzina zarządzania wymaga informacji rynkowej. W rwnym stopniu dotyczy to...
Jarosław Marciniak
30.09.2010
HR
30.09.2010
Ubezpieczenia społeczne
Czy jednostka budżetowa zatrudniająca 30 osób, mająca siedzibę w budynku urzędu razem z wydziałami...
Maciej Ambroziewicz
30.09.2010
BHP
Czy prawidłowy jest wybór na zakładowego społecznego inspektora pracy osoby, która teoretycznie...
Roman Majer
29.09.2010
BHP
Komentarz Serwisu BHP został poświęcony praktycznej analizie treści art. 208 k.p., który obliguje...
Kamil Szymański
29.09.2010
BHP
29.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i zainteresowane objęciem ich...
29.09.2010
BHP

Zostań swoim szefem

Ubezpieczenia społeczne HR
28.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR

Warto powalczyć o zasiłek

Ubezpieczenia społeczne HR
28.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
U pracodawcy z ramach ZFŚS część środków pieniężnych funduszu przeznacza się na wypłatę zapomóg....
Iwona Sierpowska
28.09.2010
Jak rozumieć przepis 43 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997...
Roman Majer
28.09.2010
BHP
W zakładzie pracy wykorzystujemy zbiorniki magazynowe o pojemności 3000 i 1000 m3, w których...
Krzysztof Zamajtys
27.09.2010
BHP
Od przyszłego roku zyskamy dodatkowy, trzynasty świąteczny dzień w roku. Wolny od pracy będzie 6...
Agnieszka Rosa
27.09.2010
Celem zapewnienia właściwych wymogw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych...
Jerzy Wroński
27.09.2010
BHP
Jakiekolwiek wysiłki podejmowane przez przedsiębiorstwo w zakresie CSR-u na zewnątrz będą skazane...
Witold Worach
24.09.2010
HR
Proces rekrutacji powinien przebiegać szybko i efektywnie. W rzeczywistości jednak często się...
Jakub Szczerbuk
23.09.2010
HR