Prawo.pl
Przy pracach w budownictwie drogowym i mostowym występuje wiele zagrożeń związanych z charakterem...
Kazimierz Kościukiewicz
11.08.2010
BHP
10.08.2010
Ubezpieczenia społeczne
Blisko 3 miliony Polakw skorzystało już z rżnych form kształcenia dofinansowanych z Europejskiego...
Anna Nikowska
10.08.2010
HR
Zamierzamy modyfikować maszyny CNC obecnie używane na jednej z naszych hal produkcyjnych hala...
Krzysztof Zamajtys
09.08.2010
BHP
Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają...
Edward Kołodziejczyk
09.08.2010
BHP
Pracownicy urzędwpaństwowych będą mogli pracowaćw nadgodzinach.Komisja Przyjazne Państwo...
09.08.2010
HR
W I płroczu 2010 r. ZUS cofnął lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 76 mln zł....
06.08.2010
HR
Jak sytuacja wygląda w przypadku rotacji pracowników po kilku stanowiskach?
Kazimierz Kościukiewicz
04.08.2010
BHP
W komentarzu Serwisu BHP Roman Majer wskazał wymagania, jakie powinny spełniać obiekty budowlane i...
Roman Majer
04.08.2010
BHP
Różnica pomiędzy warunkami szkodliwymi a uciążliwymi w procesie pracy polega na tym, że praca w...
Maciej Ambroziewicz
04.08.2010
BHP
Wentylacja w hali produkcyjnej powinna zapobiec przekroczeniu wartości najwyższych dopuszczalnych...
Łukasz Wawszczak
04.08.2010
BHP
Jarosław Masłowski
03.08.2010
Oferty pracy umieszczane on-line to tylko jeden z wielu sposobw poszukiwania pracownikw przez...
Anita Wojtaś-Jakubowska
02.08.2010
HR
Czy dopuszczalna jest praca samodzielna sprzątaczki?
Maciej Ambroziewicz
02.08.2010
BHP