Świeżo upieczony absolwent chciałby zarabiać średnio 2 056 PLN netto. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, w 2011 roku mediana wynagrodzeń absolwentów wyniosła 2500 PLN brutto. Jego wymagania nie odbiegały więc znacząco od rzeczywistości. Mimo, iż oczekiwania płacowe młodych Polaków znacznie zmalały w porównaniu do lat poprzednich, studenci i absolwenci dość optymistycznie zapatrują się na swoje przyszłe zarobki.

Jak wynika z badania Campus 2011 przeprowadzonego dla serwisu Pracuj.pl, w 2011 roku absolwenci chcieli w swojej pierwszej pracy otrzymywać przeciętnie 2 056 PLN netto (czyli niecałe 2 900 PLN brutto). Oczekiwania płacowe wstępujących na rynek pracy młodych Polaków uzależnione były w dużym stopniu od profilu ukończonych studiów. Wysokość stawek płac dla młodych absolwentów w pewnym sensie odzwierciedlała deklarowane przez nich oczekiwania płacowe. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2011 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci kierunków technicznych – mediana w tym przypadku to 3 000 PLN brutto. Natomiast sami studenci tych kierunków chcieli otrzymywać 2 265 PLN netto (3 155 brutto), po roku - 2 989 PLN, po 3 latach - 4 113 PLN (czyli 81% więcej, niż u progu kariery). Jedne z najniższych zarobków otrzymywali absolwenci kierunków humanistycznych. Połowa z nich zarabiała pomiędzy 1 800 a 3 000 PLN. Mediana wynagrodzeń brutto dla tej grupy to 2 300 PLN. Ich oczekiwania płacowe nie były zresztą wygórowane. W pierwszej pracy chcieliby zarabiać „na rękę” 1 920 PLN, po 3 latach już 79% więcej – 3 445 PLN.

Źródło: inf. pras. wynagrodzenia.pl