W myśl projektu autorstwa MSW żołnierze i funkcjonariusze mają nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Obecnie mundurowi, by przejść na emeryturę, muszą - niezależnie od wieku - przepracować 15 lat. Wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych.

"Rozwiązania te spowodują załamanie się naboru do armii i służb mundurowych" - powiedział Dorn podczas debaty sejmowej.

"Klub Solidarnej Polski, inaczej niż PiS i SLD, nie złożył w pierwszym czytaniu wniosku o odrzucenie tej ustawy, wychodząc z założenia, że obecny zaopatrzeniowy system emerytur mundurowych wymaga zmian. Postawiliśmy jeden warunek - wycofanie się rządu z przyjętego, już po konsultacjach społecznych, rozwiązania polegającego na 10-letnim okresie, z którego wyliczana jest podstawa do emerytury" - powiedział Dorn. (PAP)

gdyj/ ral/ bno/ mow/