W piątek upływa termin na wybranie sposobu opodatkowania działalności gospodarczej w 2012 r. przez podatników PIT. Osoby, które chcą zmienić formę opodatkowania, mają jeszcze kilka godzin na wysłanie pocztą wniosku do urzędu skarbowego.

Osoby, które chcą i mogą w tym roku stosować taką samą formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jak w roku ubiegłym, mogą ją kontynuować bez składania jakichkolwiek oświadczeń czy wniosków. Przyjmuje się bowiem zasadę, że dokonany wybór dotyczy również lat następnych.

Zasada kontynuacji danej formy opodatkowania ma zastosowanie zarówno do opodatkowania według skali podatkowej, czyli na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej.

Jeśli podatnik dojdzie do wniosku, że na ten rok korzystniejsza będzie dla niego inna forma opodatkowania niż stosowana w ub.r., wówczas powinien zgłosić tę zmianę najpóźniej w piątek 20 stycznia. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy utracili prawo do ubiegłorocznej formy opodatkowania, bo nie spełnili warunków wynikających z przepisów. (PAP)

aop/ kjed/ mki/