Jak wynika z Raportu Sedlak Sedlak, według danych OECD za2013 rok, stopa bezrobocia wwojewództwach...
28.08.2015
Zapewnienie lepszej ochrony przed katastrofami przemysłowymi oraz podawanie do publicznej...
PAP
28.08.2015
BHP
Obowiązujące przepisy prawa pracy nie wskazują formy w jakiej pracodawca powinien wydać...
Joanna Kaleta
28.08.2015
Prezydent Andrzej Duda podpisał trzecią - najobszerniejszą - transzę deregulacji, obejmującą sto...
28.08.2015
Z danych Państwoej Inspekcji Pracy wynika, że w ubiegłym roku aż 40 proc. pracodawców nie...
Marta Schodzińska
28.08.2015
W dniu 27 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6...
Ewa Saj
28.08.2015
BHP
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...
Laura Szypowska-Żywica
28.08.2015
W styczniu informacja o chorobie pracownika będzie docierać do pracodawcy i ZUS-u od razu, a nie -...
28.08.2015
Prawo do refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przysługuje jedynie...
Maciej Ambroziewicz
28.08.2015
BHP
Premier Ewa Kopacz postanowiła przyznać specjalne świadczenie emerytalne matce piętnaściorga...
28.08.2015
Ubezpieczenia społeczne
Projekt zmian dot. obniżenia wieku emerytalnego jest już gotowy; chcemy, żeby zajął się nimi Sejm...
28.08.2015

Emeryturę daj sobie sam

Ubezpieczenia społeczne
W pierwszym półroczu br. aż o 16 proc. wzrosła liczba indywidualnych kont emerytalnych i...
28.08.2015
Ubezpieczenia społeczne
Zasady wypłaty odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
28.08.2015
Główny inspektor pracy, Iwona Hickiewicz, 26 sierpnia 2015 r. została uhonorowana medalem 35.lecia...
PAP
27.08.2015
BHP
Szukający pracy, który odrzuci ofertę pracy na umowę-zlecenie, ryzykuje utratę statusu...
27.08.2015
25 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o...
Marta Schodzińska
27.08.2015
Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w drugim kwartale 2015...
Marta Schodzińska
27.08.2015
Rząd negatywnie ocenia przygotowany przez SLD projekt ustawy, który ma wykonać wyrok Trybunały...
27.08.2015
Ubezpieczenia społeczne
Wyznaczanie dni czy godzin do zajmowania się zadaniami związanymi z bhp jest nielogiczne, ponieważ...
Edward Kołodziejczyk
27.08.2015
BHP