Pracownica, która z obawy przed wynikami badań na nowotwór wypije lampkę wina i przyjdzie po niej...
Agnieszka Rosa
07.09.2015
Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące członkowi rady nadzorczej z tytułu stałego indywidualnego...
Magdalena Kostrzewa
04.09.2015
Kobiety z 20-letnim i mężczyźni z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym, którzy zachorowali po...
04.09.2015
Pracodawcy na terenie Europy chętnie zatrudniają młodych, wykształconych imigrantów, którzy nie...
Elżbieta Żywiczyńska
04.09.2015
Wraz ze wzrostem zatrudnienia obawy o zaangażowanie pracowników i utrzymanie talentów stają się...
Elżbieta Żywiczyńska
04.09.2015
Decyzja o wdrożeniu w organizacji profesjonalnegonarzędzia, jakim jest platformae-learningowa, nie...
04.09.2015
Coraz więcej osób korzysta z programów rehabilitacji leczniczej realizowanych przez ZUS. W 2014...
Inny
03.09.2015
BHP
W przypadku niemożliwości wypełnienia wymogów wynikających z treści art. 162 k.p. pracodawca może...
Jarosław Masłowski
03.09.2015
Aż trzykrotnie wzrosła liczba dzieci pracujących (poniżej 16 roku życia) w ciągu jednego roku....
Marta Schodzińska
03.09.2015
W trakcie kampanii wyborczej pojawiają się pomysły, aby znieść górny limit składek na ubezpieczenia...
03.09.2015
W wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju znalazła się nowelizacja mająca...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
03.09.2015
W najbliższym czasie nie skróci się czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jak informuje...
03.09.2015
Mianem służby bhp przepisy określają pracowników wykonujących zadania tej służby, niezależnie od...
Kazimierz Kościukiewicz
03.09.2015
BHP
Z badań OECD Employment Outlook wynika, że stres w pracy odczuwa aż 53,2% Polaków zajmujemy trzecie...
03.09.2015
Podczas najbliższego Śniadania HR konsultanci Instytutu Gaussa przedstawią innowacyjne podejście do...
Agnieszka Matłacz
03.09.2015
Coraz więcej osób korzysta zprogramów rehabilitacji leczniczej realizowanych przezZUS. W 2014 roku...
Marta Schodzińska
03.09.2015