Rada Ministrów omówiła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożony przez ministra finansów. Projekt uwzględnia wydatki na program rządu „Rodzina 500+”.

Program rządu „Rodzina 500+” stanowi instrument z obszaru aktywnej polityki prorodzinnej. Ma przede wszystkim wspierać rodziny wychowujące dzieci, zwłaszcza wielodzietne oraz sprzyjać podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa.

Źródłem finansowania rozwiązań prospołecznych, w tym wspierających rodzinę, mają być dochody budżetowe. Na ich wysokość mają wpływać przede wszystkim zmiany podatkowe, w tym wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych i podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Ministerstwo Finansów oszacowało, że w przyszłym roku do kasy państwa z podatków wpłynie 276,1 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. przewidziano, że dochody wyniosą 313,7 mld zł, wydatki 368,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,7 mld zł. Przewidziano wzrost PKB o 3,8%, a inflację na poziomie 1,7%.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2015 r.