W 2014 r. 200 tys. zestresowanych pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich. Koszt samych zasiłków dla nieobecnych to 800 mln zł.

W 2014 roku pracownicy z różnymi zaburzeniami nastroju czy dotknięci ciężkim stresem przebywali na zwolnieniach łącznie 6,1 mln dni. Większość z nich to ludzie aktywni zawodowo (30-59 lat). Główną przyczyną wypalenia zawodowego jest kolizja obowiązków zawodowych i życia rodzinnego. Kolejne powody to: brak jasno wytyczonych celów w pracy, niespójne polecenia przełożonych lub przemoc w pracy. Na wypalenie zawodowe najbardziej narażeni są dziennikarze, pracownicy PR oraz marketingu. Najmniej - lekarze, farmaceuci, księgowi i bankowcy.

Tymczasem z badania ADP „Okiem europejskich pracowników 2015/2016” wynika, że 54 proc. Polaków doświadcza stresu związanego z pracą. Ma on negatywny wpływ nie tylko na ich pracę, lecz także na zdrowie. Najczęstsze przyczyny tego stanu to strach przed zwolnieniem, niskie wynagrodzenia, konflikty ze współpracownikami, brak umiejętności efektywnego komunikowania się z innymi i niewłaściwe odżywianie.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 17 grudnia 2015 r.