Wzwiązku zustaniem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi...
20.10.2015
Długofalowa resortowa strategia poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia zakłada m.in. wprowadzenie...
20.10.2015
Praktyka polegająca na przekazywaniu pracodawcy przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o...
Maciej Ambroziewicz
20.10.2015
BHP
We wtorek, 20 października rząd rozpatrzy m.in. projekt ustawy o jednorazowym dodatku dla...
20.10.2015
Być może powiększony skład Sądu Najwyższego wyda orzeczenie rozstrzygające, czy pracodawca...
Agnieszka Rosa
20.10.2015
Nadanie nowych uprawnień Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych, w tym do wyłącznego...
Inny
19.10.2015
BHP
W sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 14 października 2015 r. odbyła się...
Inny
19.10.2015
BHP
Na 300 zł grzywny skazał w poniedziałek Sąd Rejonowy w Białymstoku przewodniczącego podlaskiej...
19.10.2015
Najbliższe wybory do sejmu i senatu odbędą się w niedzielę, 25 października. W związku z tym...
Agnieszka Rosa
19.10.2015
Złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego w terminie krótszym niż 7 dni...
Magdalena Kostrzewa
19.10.2015
19.10.2015
BHP
Gdy firmy podejrzewają, że pracownicy ich okradają, zatrudniają nawet policjantów, by uniknąć...
19.10.2015
Na Pomorzu liczba bezrobotnych spada nieprzerwanie od lutego br. We wrześniu stopa bezrobocia...
19.10.2015
W dniach 1415 października 2015 r. w EXPO XXI w Warszawie. odbyła się III edycja Targów...
Inny
19.10.2015
BHP
Linie lotnicze Air France potwierdziły w niedzielę, że zlikwidują w 2016 roku blisko tysiąc miejsc...
19.10.2015
Jak wynika zdanych Eurostatu, w2014 roku wPolsce 28,4% zatrudnionych wykonywało swoją pracę...
19.10.2015
Centrum badawczo-rozwojowe firmy Intel w Gdańsku może zatrudnić 420 osób; firmie przekazano dwa...
19.10.2015
HR
W dniach 1415 października 2015 r. w EXPO XXI w Warszawie. odbyła się III edycja Targów...
19.10.2015
Prace pod napięciem to wszelkie prace, podczas których pracownik ma kontakt z częściami pod...
Krzysztof Zamajtys
17.10.2015
BHP
W ciągu ostatnich dziesięcioleci struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach uległa znaczącej...
Jacek Górski
16.10.2015
Umiarkowanym zainteresowaniem cieszą się na Podkarpaciu nowe formy aktywizacji bezrobotnych, takie...
16.10.2015
HR
Ok. 300 pracowników Inspekcji Transportu Drogowego pikietowało w piątek w Warszawie przed gmachem...
16.10.2015