Na rentę rodzinną z ZUS mogą liczyć członkowie rodziny zmarłego, który wchwili śmierci miał...
16.10.2015
We wrześniu jak wskazuje resort pracy stopa bezrobocia wPolsce po raz pierwszy od siedmiu lat...
16.10.2015
Mimo apeli o wyrównanie pensji kobiet i mężczyzn nierówności w wynagrodzeniach zarządów i członków...
16.10.2015
Wszelkie dokumenty dostarczone przez pracownika oraz sporządzone przez pracodawcę powinny być...
Katarzyna Pietruszyńska
16.10.2015
Siedem sekund. Badania pokazują, że tyle mamy czasu, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Staranne...
16.10.2015
HR
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do premier Ewy Kopacz o zwiększenie ochrony osób...
PAP
15.10.2015
HR
W ciągu ostatniego półrocza wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów znających języki skandynawskie....
15.10.2015
HR
Członkowie związków zrzeszonych w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Regionu...
15.10.2015
O ile każdą maszynę można zaprogramować, o tyle z zespołem pracowników jest nieco trudniej. Dlatego...
15.10.2015
HR
3 listopada Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski prezydenta i Rzecznika Praw...
15.10.2015
Ubezpieczenia społeczne
Podjęcie decyzji o zwolnieniu pracowników nie należy do łatwych i przyjemnych. Pomimo konieczności...
15.10.2015
25 laureatów tegorocznej listy Worlds Best Multinational Workplaces to ścisła elita.Zostali wybrani...
15.10.2015
O ile każdą maszynę można zaprogramować, o tyle z zespołem pracowników jest nieco trudniej. Dlatego...
15.10.2015
Pracownicy w Polsce narażeni są na hałas, pyły przemysłowe, nadmierne obciążenie fizyczne czy...
15.10.2015
Kilkaset robotów, które automatycznie podnoszą i dowożą do pracowników całe regały z produktami do...
15.10.2015
Niecałe 44 proc. osób wwieku 55-64 lata jest aktywnych na rynku pracy. To jeden zniższych...
Marta Schodzińska
15.10.2015
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, co piąta firma zatrudniająca niepełnosprawnych łamie przepisy...
Inny
15.10.2015
BHP
Menedżerowie i specjaliści w Polsce pracują dużo - średnio 9,5 godziny dziennie - i nie...
PAP
15.10.2015
BHP
Pracownicy w Polsce narażeni są na hałas, pyły przemysłowe, nadmierne obciążenie fizyczne czy...
Inny
14.10.2015
BHP
Menedżerowie i specjaliści w Polsce pracują dużo - średnio 9,5 godziny dziennie - i nie...
14.10.2015
W Polsce na 428 uczelniach działa 340 akademickich biur karier. W ponad połowie z nich pracuje...
14.10.2015
Pracodawca obowiązany do comiesięcznym wpłat na PFRON nie wlicza do stanu zatrudnienia osób...
Mateusz Brząkowski
14.10.2015