Wyniki badania "The Global Attitudes to Work" pokazują, że Grecy i Włosi są najbardziej koleżeńskimi pracownikami na świecie. Odpowiednio 35% i 28% z nich twierdzi, że chce socjalizować się z kolegami z pracy.

W Wielkiej Brytanii taką chęć deklaruje tylko 13% pracowników. Brytyjczycy okazali się też grupą najbardziej nieszczęśliwych pracowników - tylko 55% spośród badanych stwierdziło, że odczuwa satysfakcję z pracy. Dla porównania, aż 65% Niemców, Francuzów i Amerykanów deklaruje, że praca daje im dużo satysfakcji.

W badaniu pytano także, czy pracownicy utrzymują równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym i czy są z tego powodu zadowoleni. Najlepsze wyniki odnotowano we Francji, gdzie aż 68% pracowników jest zadowolonych z poziomu work-life balance. W Niemczech wynik wyniósł 66%, a w Wielkiej Brytanii - 56%.

Badanie "The Global Attitudes to Work" przeprowadzono w 14 krajach na grupie 6250 pracowników.

Więcej: www.hrmagazine.co.uk/article-details/uk-workers-think-36-of-hours-spent-at-work-are-unproductive

Źródło: HR Magazine, stan z dnia 1 kwietnia 2016 r.