Od 1 kwietnia rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w każdym urzędzie wojewódzkim działają infolinie dotyczące programu.

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. Infolinie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:

1. Dolnośląskie: 71 340 60 11, 71 340 61 17

2. Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112

3. Lubelskie: 81 742 42 40

4. Lubuskie: 95 711 55 00

5. Łódzkie: 42 664 20 20, 42 664 20 12

6. Małopolskie: 12 392 15 83, 12 392 15 85

7. Mazowieckie: 22 695 71 22

8. Opolskie: 77 452 45 00

9. Podkarpackie: 800 100 990

10. Podlaskie: 85 743 94 99

11. Pomorskie: 58 307 71 28, 58 307 75 28, 58 307 75 78

12. Śląskie: 32 207 70 05

13. Świętokrzyskie: 41 342 16 35, 41 342 12 05

14. Warmińsko-Mazurskie: 55 237 45 94

15. Wielkopolskie: 61 854 11 77

16. Zachodniopomorskie 91 430 34 25, 91 430 37 41

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 1 kwietnia 2016 r.