Alergia wywoływana czynnikami środowiska pracy jest nazywana alergią zawodową. Osoby, które odczuwają ich skutki, półżartem mówią, że są “uczuleni na pracę”. Schorzenie wywołane taką alergią, jeżeli wystąpiło u pracownika w związku z pracą, może być rozpoznane jako choroba zawodowa, co upoważnia do uzyskania określonych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Podstawą takiego rozpoznania muszą być badania w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych.

Zobacz także: Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej można uchylić>>

Nie każdy pracownik jest zagrożony wystąpieniem alergii zawodowej. Dotyczy to osób podatnych na uczulenie, które w miejscu pracy stykają się z alergenami zawodowymi, czyli substancjami specyficznymi dla środowiska pracy, mającymi właściwości uczulające. Alergenami zawodowymi mogą być czynniki pochodzenia biologicznego, takie jak mąka, alergeny zwierząt laboratoryjnych i niektórych roślin, kalafonia, lateks i związki gumy, a także czynniki pochodzenia chemicznego, jak np. izocyjaniany, bezwodniki, akrylany, środki zapachowe, konserwanty, barwniki, a nawet niektóre metale (nikiel, kobalt, chrom). Grupy zawodowe, jak piekarze, rolnicy, pracownicy ochrony zdrowia czy przemysłu chemicznego są najbardziej zagrożeni alergią związaną z miejscem pracy.
Ważne jest, aby osoby podatne na alergie zawodowe zostały wcześnie zdiagnozowane, np. podczas profilaktycznych badań wstępnych, a pracownicy, u których pojawiły się objawy uczulenia, zgłosili ten fakt podczas badań okresowych. Niestety osoby te powinny być odsunięte od kontaktu z alergenem, aby przebieg choroby nie pogarszał się, a następnie poddane odpowiedniemu leczeniu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ograniczenie stężenia alergenów na stanowisku pracy jest często bardzo trudne, a do wywołania uczulenia wystarczy kontakt z minimalną ilością czynnika uczulającego.
Podłoże alergiczne mogą mieć również schorzenia określane jako „zespół chorego budynku”. Przebywanie w takich pomieszczeniach powoduje złe samopoczucie oraz np. podrażnienie błon śluzowych, bóle głowy, kaszel. Tego typu zjawisko najczęściej dotyczy nowoczesnych budynków zaopatrzonych w urządzenia klimatyzacyjne (wentylacyjne i nawilżające powietrze).

Zobacz także: Wytyczne do opieki profilaktycznej nad pracownikiem narażonym na czynniki alergizujące w miejscu pracy>>

Ośrodkiem, który specjalizuje się w alergologii zawodowej jest m.in. Ośrodek Alergii Zawodowej i Środowiskowej przy Klinice Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Zobacz także: Zawodowe zagrożenia biologiczne klasyfikuje się pod względem stopnia ryzyka>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Alergia. Skuteczne metody leczenia
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł