Pracownicy w Polsce narażeni są na hałas, pyły przemysłowe, nadmierne obciążenie fizyczne czy...
15.10.2015
Kilkaset robotów, które automatycznie podnoszą i dowożą do pracowników całe regały z produktami do...
15.10.2015
Niecałe 44 proc. osób wwieku 55-64 lata jest aktywnych na rynku pracy. To jeden zniższych...
Marta Schodzińska
15.10.2015
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, co piąta firma zatrudniająca niepełnosprawnych łamie przepisy...
Inny
15.10.2015
BHP
Menedżerowie i specjaliści w Polsce pracują dużo - średnio 9,5 godziny dziennie - i nie...
PAP
15.10.2015
BHP
Pracownicy w Polsce narażeni są na hałas, pyły przemysłowe, nadmierne obciążenie fizyczne czy...
Inny
14.10.2015
BHP
Menedżerowie i specjaliści w Polsce pracują dużo - średnio 9,5 godziny dziennie - i nie...
14.10.2015
W Polsce na 428 uczelniach działa 340 akademickich biur karier. W ponad połowie z nich pracuje...
14.10.2015
Pracodawca obowiązany do comiesięcznym wpłat na PFRON nie wlicza do stanu zatrudnienia osób...
Mateusz Brząkowski
14.10.2015
Siedmiu na dziesięciu studentów z Europy Środkowej podejmowało pierwszą pracę w zawodzie już...
14.10.2015
Chodzi oustawęz dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy zasiłkowej oraz niektórych innych ustaw.Na...
Marta Schodzińska
14.10.2015
Młodzi Polacy oczekują od pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów oraz...
14.10.2015
Nasze CV decyduje o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Potraktujmy je więc...
14.10.2015
Przyjęcie przezPolskę uchodźców nieprzełoży sięw dużym stopniu na rynek pracy. Procedura nadania...
14.10.2015
W Europie Środkowej największe doświadczenie zawodowe przed zakończeniem studiów mają Polacy...
14.10.2015
Około dwóch milionów Polaków w zeszłym roku doświadczyło problemów z uzyskaniem wynagrodzenia...
14.10.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPW ramach praktycznej nauki zawodu (tapicer) we współpracy...
Anna Sokołowska
13.10.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy dla stanowisk biurowych konieczne jest sporządzenie...
Łukasz Wawszczak
13.10.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPJakie dokumenty dla wózka bez napędu pracodawca powinien...
Roman Majer
13.10.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy można dokonywać montażu podzespołów na elemencie...
Kazimierz Kościukiewicz
13.10.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracodawca przyjmując na praktyki zawodowe osoby...
Maciej Ambroziewicz
13.10.2015
BHP
Niezbędnik każdego kadrowca!!!Przystępnie i kompleksowo o zmianach, które wejdą w życie na początku...
Agnieszka Matłacz
13.10.2015