Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki Badań Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej wśród inwestorów z ŁSSE w roku 2015.

Organizatorem jest firma doradczo-szkoleniowa RESPECT oraz ŁSSE. Patronat medialny objęła firma Wolters Kluwer.

Prelegenci Paweł Kopijer, Ewa Puzia, Łukasz Halkiewicz

Udział w warsztacie jest bezpłatny, adresowany wyłącznie do dyrektorów, menedżerów, specjalistów działów HR. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji do 13.05.2016. W tym celu należy wysłać na adres email m.fratczak@respect-ds.pl swoje Imię i Nazwisko, nazwę firmy oraz zajmowane stanowisko. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Poczuj miętę do biznesu III - zgłoszenie”. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej na www.respect-ds.pl/#349
poczuj miętę do biznesu, http://www.respect-ds.pl/#349