Ludzie mają istotny wpływ na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, dlatego tak ważne jest identyfikowanie i pozyskiwanie talentów dla organizacji. Tymczasem zdobycie zaangażowanego i dopasowanego do organizacji pracownika jest wyzwaniem, wymagającym zaangażowania i sporych zasobów. Eksperci LeasingTeam Group przybliżają 5 najczęstszych powodów, dla których pracodawcy przekazują realizację tego zadania firmom specjalizującym się w rekrutacjach.

1. Zbyt duże obciążenie wewnętrznego HR

Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa nie dostrzegały strategicznej roli HR w organizacji, przypisując jej przede wszystkim rekrutowanie pracowników. Obecnie znaczenie funkcji personalnej rośnie, a działy HR stają się jednymi z kluczowych w strukturach organizacji, realizując tak ważne zadania jak: tworzenie i optymalizacja polityki personalnej, budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, motywowanie pracowników czy planowanie ich rozwoju i szkoleń. Jednak pogodzenie realizacji strategicznych zadań z szybkim reagowaniem na potrzeby rekrutacyjne staje się dużym wyzwaniem. Natłok obowiązków bardzo utrudnia sprawne i efektywne odpowiadanie na bieżące potrzeby biznesu. Dzięki przekazaniu rekrutacji firmie doradztwa personalnego, wewnętrzne działy HR w dużych organizacjach mogą skoncentrować się na zadaniach kluczowych z punktu widzenia firmy. Z kolei w przypadku małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, w których rekrutacje często są realizowane bezpośrednio przez przyszłego przełożonego (menedżera, czy dyrektora), powierzenie procesu rekrutacji zewnętrznemu partnerowi, pozwala ograniczyć czas zaangażowania kluczowej osoby nawet o 90 proc., umożliwiając jej realizację zadań bezpośrednio przekładających się na generowanie zysku dla organizacji.

2. Brak dostępu do zaawansowanych narzędzi i metod rekrutacyjnych

Im wyższe lub bardziej wyspecjalizowane stanowisko do obsadzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że firma będzie musiała prowadzić poszukiwania wśród kandydatów pasywnych. W tym wypadku publikacja ogłoszeń w prasie czy na portalach internetowych nie przyniesienie pożądanego rezultatu. Dotarcie do kandydatów pasywnych wymaga stosowania szerokiego spektrum metod i narzędzi, a także umiejętności budowania u kandydatów motywacji do zmiany pracy. Firmy specjalizujące się w rekrutacjach dysponują własnymi bazami kandydatów, a dzięki systemom informatycznym wspierającym rekrutacje, są w stanie sprawnie przeszukiwać i selekcjonować ogromne ilości danych. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak portale społecznościowe, aplikacje mobilne oraz współpraca z różnymi organizacjami branżowymi i uczestnictwo w targach, konferencjach i spotkaniach biznesowych, daje znacznie większe możliwości penetracji rynku kandydatów. Realizując procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne lub menedżerskie, firmy doradztwa personalnego korzystają z metody direct search i własnej sieci kontaktów, co umożliwia znalezienie osób nawet o niszowych umiejętnościach.

Polecamy: Edu-recruitment - nowy sposób na rekrutację osób z doświadczeniem

- Firma szukająca pracownika o wąskiej specjalizacji czy szczególnych umiejętnościach, powinna liczyć się z tym, że najlepsi kandydaci najprawdopodobniej są już zatrudnieni, często u konkurencji, a dotarcie do nich wymaga od rekruterów wiedzy, doświadczenia i wysokiego poziomu zaangażowania. Blisko 90 proc. kandydatów rekomendowanych naszym klientom pozyskujemy przy użyciu metod direct / executive search. To bardzo czasochłonne, ale i bardzo skuteczne działania, które są w stanie skrócić proces rekrutacji nawet o połowę. Niestety, firmy realizujące rekrutacje we własnym zakresie, najczęściej z powodu braku zasobów, rzadko z nich korzystają – podsumowuje Tomasz Polikowski, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w LeasingTeam Group.

3. Wysokie nakłady finansowe na realizację rekrutacji

Obliczając koszt przeprowadzenia procesu rekrutacji własnymi siłami należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt publikacji ofert w portalach ogłoszeniowych i branżowych, koszt takich narzędzi rekrutacyjnych jak testy kompetencyjne, psychologiczne, czy assessment center, ale także koszt czasu pracy osób oddelegowanych do realizacji projektu (często kadry menedżerskiej). Firmy specjalizujące się w rekrutacjach realizują setki takich projektów, mają wynegocjowane korzystniejsze warunki publikacji ogłoszeń, własne bazy kandydatów i biznesową sieć kontaktów, co umożliwia skuteczne docieranie zarówno do kandydatów aktywnych, jak i pasywnych. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze, dostępowi do rozwiązań technologicznych i odpowiednich narzędzi, firmy rekrutacyjne są w stanie szybko i efektywnie zrealizować proces. Decydując się na współpracę z zewnętrznym podmiotem, firma przenosi na niego odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu. To oznacza, że rozliczane są efekty działań – firma płaci firmie rekrutacyjnej tzw. success fee dopiero w momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu zarekomendowanego kandydata.

- Firmy, które decydują się na przekazanie rekrutacji na zewnątrz, obniżają koszty między innymi dzięki zmniejszeniu zaangażowania swoich pracowników w realizację procesu. Zmniejszenie liczby rozmów rekrutacyjnych z udziałem menedżerów i skrócenie czasu realizacji procesu długoterminowo przynoszą firmie realne oszczędności – komentuje Tomasz Polikowski z LeasingTeam Group.

4. Ryzyko dodatkowych kosztów związanych z powtórną rekrutacją

Prowadząc rekrutacje we własnym zakresie, firmy biorą na siebie ryzyko niewłaściwego doboru kandydata, co wiąże się z koniecznością powtórzenia całego procesu i podwójnym, często niemałym wydatkiem. W przypadku współpracy z firmą doradztwa personalnego ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów zostaje wyeliminowane, dzięki tzw. okresowi gwarancji, którego długość zależy od poziomu i specyfiki danego stanowiska. Jeśli w określonym czasie wybrany kandydat nie sprawdzi się lub zrezygnuje z pracy z przyczyn niezależnych od pracodawcy, firma rekrutacyjna w ramach tego samego zlecenia ponownie realizuje proces.

5. Potrzeba wsparcia ekspertów

Realizacja procesu rekrutacji z firmą zewnętrzną stwarza możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy o rynku pracy. Najlepsze firmy doradztwa personalnego trzymają rękę na pulsie i są na bieżąco ze zmianami dotyczącymi obszaru ich specjalizacji. Wiedzą, jaka jest dostępność talentów w poszczególnych branżach i regionach, gdzie szukać kandydatów, jakie są ich oczekiwania finansowe oraz te dotyczące rozwoju zawodowego. Mają też świadomość wyzwań, z jakimi trzeba się liczyć, szukając osób na stanowiska wymagające niszowych umiejętności, co pozwala im na opracowanie odpowiedniej strategii rekrutacji. To umożliwia efektywną realizację nawet bardzo wymagających procesów rekrutacyjnych.

Zobacz: Nie odpowiadasz kandydatom? Możesz na tym stracić

- Bardzo istotnym elementem współpracy z profesjonalną firmą doradztwa personalnego jest merytoryczne wsparcie jej ekspertów na każdym etapie rekrutacji. Dotyczy to zarówno analizy lokalnego rynku pracy, pomocy w przygotowaniu oferty pracy, tworzenia lub modyfikowania profilu kandydata, jak i wsparcia w wyborze najlepszego kandydata – komentuje Tomasz Polikowski z LeasingTeam Group.

Firmom zależy na pozyskiwaniu najlepszych pracowników, którzy będą wspierać rozwój i realizować cele organizacji. Tymczasem realia pokazują, że to trudne i czasochłonne zadanie, które wymaga dużego zaangażowania, dostępu do zaawansowanych metod i narzędzi rekrutacyjnych, nakładów finansowych oraz wiedzy i doświadczenia. Przekazanie procesu rekrutacji firmie doradztwa personalnego to sposób na odciążenie swojego zespołu, optymalizację procesu oraz zwiększenie szans na pozyskanie pożądanych kandydatów. 

Źródło: LeasingTeam Group