Organizując stanowisko pracy wyposażone w komputer, pracodawca powinien uwzględnić wymagania...
09.02.2016
BHP
Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2015 roku chociaż raz pobrały...
Marta Schodzińska
09.02.2016
We wtorek Roman Giedrojć, nowy główny inspektor pracy, przedstawi sejmowej Radzie Ochrony Pracy...
09.02.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do przewodniczących trzech największych central związkowych...
09.02.2016
Górnicze związki rozpoczęły we wtorek rano całodniową akcję informacyjną w kopalniach Kompanii...
09.02.2016
Coraz bardziej kurczy się liczba młodych w pracowników najemnych w sektorze publicznym. Młodzi do...
09.02.2016
HR
Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW prof. Gertruda...
09.02.2016
Ubezpieczenia społeczne
Od 22 lutego 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy. Zmiany dotyczą przede...
Agnieszka Rosa
09.02.2016
Blisko 60 proc. zatrudnionych w sądach pracuje w warunkach stresogennych, ponad połowa cierpi na...
PAP
08.02.2016
BHP
Wymagania bhp dotyczące prac i czynności eksploatacyjnych przy instalacjach ziębniczych określa...
Jarosław Zasada
08.02.2016
BHP
Dzięki noweli ustawy dot. systemu oceny zgodności i nadzoru rynku będzie można wdrożyć do polskiego...
PAP
08.02.2016
BHP
15 mln zł na stworzenie ok. 600 miejsc pracy dla osób poniżej 30 roku będzie można przeznaczyć w...
08.02.2016
Nadzór górniczy wspólnie z przedstawicielami spółek węglowych przeanalizuje możliwość uproszczenia...
PAP
08.02.2016
BHP
W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. przy 9,8 proc. w grudniu ub.r. - poinformowało w...
08.02.2016
HR
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski spodziewa się w połowie tego tygodnia rozstrzygnięć...
08.02.2016
Ustawodawca wprowadził obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, by...
Edward Kołodziejczyk
08.02.2016
BHP
Programy specjalne dla bezrobotnych powinny być narzędziem wsparcia dla osób, którym najtrudniej...
08.02.2016
HR
Dział HR jest na tyle istotnym działem dla całego przedsiębiorstwa, że wprzypadku gdy jego procesy...
08.02.2016
Stawka minimalna w Niemczech wynosi 8,50 euro za godzinę pracy. Stawka ta obejmuje wszystkie...
Paweł Ziółkowski
08.02.2016
Na efekty polityki rodzinnej należy czekać latami; musi być ona trwała i stabilna, nie jest tak, że...
08.02.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski