Obecnie prawo do pomostówki mają wyłącznie osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i przez co najmniej 15 lat wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Rada Dialogu Społecznego zdecydowała, że przed podjęciem działań w sprawie emerytur pomostowych, konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej wpływu pracy w szczególnych warunkach na zdrowie pracowników. Konieczne jest sprawdzenie również, jak zatrudnienie wpływa na dalsze życie na emeryturze. W czasie ostatnich dwóch dekad przeciętne życie mężczyzn wydłużyło się w Polsce o blisko sześć lat (wynosi 72 lata). Kobiety zaś żyją średnio pięć lat dłużej. – Mamy coraz więcej sygnałów, że długość życia wzrasta, ale niestety maleje liczba lat w zdrowiu – twierdzi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK. Toteż ekspertyza ma także wykazać, jakie schorzenia występują u określonych grup pracowników oraz jak one wpływają na dalszą pracę.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że kwestia emerytur pomostowych będzie przedmiotem prac analitycznych prowadzonych w ramach przeglądu emerytalnego przewidzianego w 2016 r.