Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pracownik...
Joanna Kaleta
27.10.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kontrola ZUS...
Magdalena Skalska
27.10.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP W jaki sposób ograniczyć przekroczenie NDN drgań...
27.10.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy o charakterze...
27.10.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy członek komisji bhp ze strony pracowniczej musi być...
27.10.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Po zdarzeniu na...
27.10.2015
BHP
Ekspert publikacji Serwis BHP wyjaśnia, jakie rodzaje przeglądów zobowiązany jest przeprowadzić...
27.10.2015
BHP
Ustawę pozwalającą na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia...
27.10.2015
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która opóźni wejście w życie nowych zasad opłacania składek...
27.10.2015
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która określa uprawnienia do mienia byłego Funduszu Wczasów...
27.10.2015
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...
27.10.2015
Projekt, który właśnie wpłynął do Sejmu zakłada, że wmarcu 2016 r. zostaną wypłacone jednorazowe...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
27.10.2015
W polskim prawie nie istnieje instytucja rocznego urlopu dla pracowników wypalonych zawodowo na...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
27.10.2015
Przepisy o zwrocie nienależnie opłaconych składek na ZUS są niezgodnie z ustawą zasadniczą w...
27.10.2015
W 2014 roku w Polsce aż 28,4% zatrudnionych wykonywało swoją pracę na podstawie umowy terminowej,...
Marta Schodzińska
27.10.2015
27 proc. Polaków zmieniło pracę w III kwartale br., najczęściej z powodu lepszych warunków...
27.10.2015
HR
Aż 33 proc. badanych doświadczyło dyskryminacji ze względu na wiek, a 24 proc. ze względu na płeć -...
27.10.2015
W publikacji szczegółowo przedstawiono: genezę i istotę międzynarodowego zarządzania zasobami...
Ewa Saj
26.10.2015
Elżbieta Żywiczyńska
26.10.2015
Stopa bezrobocia w USA wynosi 5,1% - to najniższy poziom od 2008 roku. Wydawać by się mogło, że w...
26.10.2015