Prawo.pl
W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, na którego pracodawca pobierał we...
Mateusz Brząkowski
02.02.2016
Program Rodzina 500 plus to pierwsze uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Jego celem jest...
02.02.2016
Aż 84 proc. umów-zleceń jest podpisywanych, ponieważ pracujący nie mają innego wyboru, wynika z...
PAP
02.02.2016
BHP
FUS ma nowe prognozy finansowe do 2021 r. Może być nieźle, o ile nie zmieni tego wiek emerytalny...
02.02.2016
Od 22 lutego 2016 r. obowiązywać będzie zasada ograniczenia umów zawieranych na czas określony co...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
02.02.2016
Aby pracownik mógł pobierać przyznaną emeryturę, musi rozwiązać umowę o pracę oraz złożyć w ZUS...
Zygmunt Łobejko
02.02.2016
Aż 84 proc. umów-zleceń jest podpisywanych, ponieważ pracujący nie mają innego wyboru, wynika z...
01.02.2016
W 2015 roku rynek outsourcingu w Polsce po raz kolejny zanotował znaczący wzrost. Według rocznego...
01.02.2016
Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz...
Marta Schodzińska
01.02.2016
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla niektórych grup ubezpieczonych...
Marta Schodzińska
01.02.2016
Płatnicy składek mają czas do 1 lutego 2016 r. na złożenie Informacji o danych do ustalenia składki...
Małgorzata Kozłowska
01.02.2016
Od 1 marca o 0,24 proc. zwaloryzowane zostaną emerytury i renty. Do świadczeń do 2 tys. zł brutto...
01.02.2016
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy mogą już skorzystać z refundacji kosztów, jakie ponoszą zatrudniając młodych...
29.01.2016
W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do obciążania osób ubezpieczonych kosztami wystawienia...
Maciej Ambroziewicz
29.01.2016
BHP
Problematyka ta jest istotna dla wielu przedsiębiorców, którzy zatrudniają kierowców....
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
29.01.2016
Urzędnicy nowopowstałego Biura Krajowej Informacji Podatkowej będą tak samo wynagradzani jak...
Agnieszka Rosa
29.01.2016
Co czwarty pracownik polskiej firmy technologicznej ocharakterze innowacyjnym jest kobietą. Na...
29.01.2016
Słabe zainteresowanie uczniów z Katowic egzaminami zawodowymi skłonił m.in. samorząd do rozpoczęcia...
29.01.2016
Ryzyko, że program 500+ będzie zniechęcał rodziców do pracy, prawdopodobnie w skali kraju może...
29.01.2016
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) wypowiedział w czwartek zawarte w lipcu ubiegłego roku porozumienie...
29.01.2016
Polskie organizacje zaczęły dostrzegać, że implementacja filozofii Lean Management daje rezultaty...
29.01.2016
Program Rodzina 500 plus może wpłynąć zarówno na dezaktywizację zawodową, jak i aktywizację -...
28.01.2016
Węgierski sąd uniewinnił w czwartek wszystkich 15 oskarżonych członków dyrekcji i personelu huty...
PAP
28.01.2016
BHP