Łączne wsparcie polskiego państwa dla rodziny z dwójką dzieci w 2015 roku wyniosło 530 euro.Średnia...
19.02.2016
Trwają prace nad ustawą odelegowaniu pracowników. Z założenia nowe prawo ma lepiej chronić...
19.02.2016
Wdzisiejszym świecie występuje deficyt przywództwa. Zarządy ifunkcjeHR powinny dowartościować jego...
19.02.2016
Pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w formie pisemnej, dlatego...
Małgorzata Skibińska
19.02.2016
Rekrutacja to jeden z kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Dobrze przeprowadzona,...
Paulina Wiśniewska
19.02.2016
HR
Work Service, największa polska firma świadcząca usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,...
18.02.2016
Sąd powinien ocenić wagę naruszenia obowiązków pracowniczych pod kątem wyrządzonej szkody...
Agnieszka Rosa
18.02.2016
Solidarność podkreśla, że ustawa nie może być rozpatrywana w oderwaniu od obywatelskiego projektu o...
18.02.2016
Wprawdzie coraz mniej Polaków rozważa wyjazd za granicę do pracy, ale wciąż ponad 1 milion osób...
18.02.2016
W dniu 17 lutego w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27...
Ewa Saj
18.02.2016
BHP
Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3...
Ewa Saj
18.02.2016
BHP
Emeryt lub rencista, który w poprzednim roku wykonywał działalność podlegającą obowiązkowo...
Marta Schodzińska
18.02.2016
W środę, 18 lutego rozpoczęły się w środę negocjacje między zarządem spółki PKN Orlen a...
18.02.2016
Sąd powinien ocenić wagę naruszenia obowiązków pracowniczych pod kątem wyrządzonej szkody...
Agnieszka Rosa
18.02.2016
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w środę ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w...
17.02.2016
Związkowcy z Kompanii Węglowej dali zarządowi spółki czas do piątku na potwierdzenie, że przeciętne...
17.02.2016
Nacisk na skuteczność, samodzielność i specjalizację inspektora pracy zapowiedział Roman Giedrojć,...
Inny
17.02.2016
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski