Prawo.pl
Funkcjonariusz na emeryturze nie otrzyma pomocy finansowej od swego byłego pracodawcy na kupno lub...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.02.2016
Obowiązujące przepisy wyraźnie stanowią jakie dokumenty są podstawą udzielenia urlopów związanych z...
Maria Sobieska
03.02.2016
Ponad 60 proc. pracowników pokolenia Milenium w USA zmieniało pracę 3-4 razy w ciągu ostatnich 5...
03.02.2016
Prezydium KK NSZZ Solidarność pozytywnie oceniło przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju projekt...
Marta Schodzińska
03.02.2016
Wprowadzenie stawki minimalnej w wysokości 12 złotych za godzinę pracy na umowie zlecenia i umowie...
Marta Schodzińska
03.02.2016
Obowiązkiem osób prowadzących rekrutacje jest dbanie o bezpieczeństwo dokumentów aplikacyjnych bez...
03.02.2016
Rząd dał górniczym związkom w Kompanii Węglowej alternatywę: albo cięcie płac, albo zamknięcie...
03.02.2016
HR
Osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała do niego dołączać...
Agnieszka Matłacz
02.02.2016
W książce omówiono problematykę tzw. uelastyczniania czasu pracy, w tym regulacji dotyczących...
Ewa Saj
02.02.2016
W tym miesiącu tematem przewodnim numeru jest Lean HR. Czym tak naprawdę jest Lean Management i jak...
Ewa Saj
02.02.2016
Czas pracy jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy. Jest on nie tylko miarą świadczonej...
Ewa Saj
02.02.2016
Nadzór górniczy postuluje opracowanie i wdrożenie do użytku w kopalniach nowego typu aparatu...
PAP
02.02.2016
BHP
Kobiety w USA stanowią średnio ok. 40 proc. pracowników w firmach, ale 33 proc. wśród kadry...
02.02.2016
Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,4...
02.02.2016
HR
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy wymagane jest prowadzenie kartotek dla zawiesi...
02.02.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP W połowie 2016 r. wróci do pracy po urlopie macierzyńskim...
02.02.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy pracodawca, który we własnym zakresie prowadzi...
02.02.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Dokonując oceny ryzyka zawodowego według PN-N-18002, w...
02.02.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy pracownicy sklepu z kosmetykami, dodatkowo robiący...
02.02.2016
BHP
W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, na którego pracodawca pobierał we...
Mateusz Brząkowski
02.02.2016
Program Rodzina 500 plus to pierwsze uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Jego celem jest...
02.02.2016