Ponad dwustu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu ewakuowano w poniedziałek rano z...
PAP
02.11.2015
BHP
Kobiety w UE zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni - to jak gdyby od 2 listopada do...
02.11.2015
W tym tygodniu możemy dowiedzieć się, czy zmiany związane z ograniczeniem roli OFE w naszym...
02.11.2015
Rodzice chorego dziecka nie powinni otrzymać zwolnienia lekarskiego z tytułu konieczności...
Magdalena Kostrzewa
02.11.2015
W przypadku choroby pracownicy niesą pozostawieni samym sobie. Wszystkie osoby objęte...
02.11.2015
Rozszerzenie uprawnień do zrzeszania się w związki zawodowe i zasad wzrostu płacy minimalnej. To...
02.11.2015
Mobbing wystąpi dopiero wówczas, gdy stosowanie kar porządkowych ma charakter instrumentalny,...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
02.11.2015
Pomimo dużego zapotrzebowania na pracowników ochrony, stawki za godzinę ich pracy systematycznie...
Marta Schodzińska
02.11.2015
Pracodawcy z branży transportowo-logistycznej już czwarty kwartał z rzędu zwiększają zatrudnienie...
02.11.2015
HR
Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek wydania świadectwa pracy w odpowiednim terminie....
Ewa Drzewiecka
02.11.2015
1 listopada o 100 zł wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Będzie...
01.11.2015
O bezpłatne usunięcie azbestowych dachów mogą ubiegać się mieszkańcy Lubelszczyzny w ramach...
PAP
31.10.2015
BHP
Co najmniej 27 osób poniosło śmierć a ok. 180 zostało rannych w rezultacie wybuchu i pożaru w...
PAP
31.10.2015
BHP
Spadek zaangażowania i uwagi podczas spotkań służbowych sprawia, że pracownicy coraz mniej chętnie...
Elżbieta Żywiczyńska
30.10.2015
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce, według metodologii Eurostatu wyniosła we wrześniu br....
30.10.2015
HR
13 listopada br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ws. wykazu prac szczególnie uciążliwych...
Jarosław Zasada
30.10.2015
BHP
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia,...
30.10.2015
HR
Jeżeli osoba bezrobotna nie podejmuje szkolenia, na które zostałą skierowana przez Powiatowy Urząd...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
30.10.2015
Nie jest dopuszczalne uwzględnianie w okresach pracy w szczególnych warunkach lub wszczególnym...
Jarosław Zasada
30.10.2015
BHP
Jak wylicza w najnowszym raporcie Fundacja Kaleckiego, w 2014 r. udział płac w PKB wyniósł w Polsce...
30.10.2015