Od początku roku wzrasta liczba matek, którym przyznane zostało świadczenie rodzicielskie. Z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu, który był pierwszym miesiącem obowiązywania nowej formy wsparcia, gminy wypłaciły 18,6 tys. świadczeń, natomiast w marcu było ich już 80,5 tys. Samorządy podkreślają, że w większości przypadków nie mają problemów z ich przyznaniem, ale zdarzają się też sytuacje, gdy ich decyzje są kwestionowane przez organy odwoławcze.
 

Świadczenie, które co do zasady jest wypłacane przez rok od urodzenia dziecka w wysokości 1 tys. zł miesięcznie, przysługuje osobom, które nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego. Chodzi przede wszystkim o kobiety bezrobotne, studiujące lub pracujące na umowach cywilnoprawnych. Od stycznia mogą się one zgłaszać do gmin o przyznanie pomocy finansowej związanej z opieką nad potomkiem. 

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>