Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz faktyczne rozszerzenie kompetencji osób stosujących prawo w codziennej pracy. Program obejmuje zagadnienia z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, procesowego prawa pracy oraz postępowania kontrolnego inspektora pracy, a także ubezpieczeń społecznych.

Studia stworzone zostały zgodnie z ideą Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, jaką jest hasło: kształcenie praktyków przez praktyków.

- Nasza kadra wykładowców to wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, w tym profesorowie i sędziowie Sądu Najwyższego, doktorzy nauk prawnych cieszący się uznaniem wśród praktyków, praktykujący radcowie prawni oraz sędziowie doświadczeni w orzekaniu w sprawach pracowniczych i dotyczących ubezpieczeń społecznych – mówi dr Magdalena Rycak, kierownik programu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace”.

Wyróżnikiem studiów jest przewaga zajęć warsztatowych realizowanych w kameralnych grupach, co sprzyja zadawaniu pytań, wymianie doświadczeń i wspólnej dyskusji. Na zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów.

- Nie preferujemy sztywnej formy wykładów, stawiamy na pracę na konkretnych przykładach, poznawanie orzecznictwa Sądu Najwyższego czy sądów apelacyjnych – dodaje dr Magdalena Rycak.

Kierunek „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace” jest przeznaczony dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami ludzkimi, działaczy związkowych oraz pracodawców i wszystkich innych, którzy w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji zawodowych i znalezieniu satysfakcjonującej pracy tym, którzy dopiero zamierzają spróbować swoich sił w tym obszarze.

- Przed nami już VIII edycja studiów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, co jest dla nas niezwykłym źródłem satysfakcji, gdyż świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim darzą nas słuchacze. Cieszą nas też rekomendacje naszych absolwentów, którzy polecają ten kierunek kolejnym osobom. Co roku ankietowani przez nas absolwenci deklarują, że poleciliby studia swoim znajomym – dodaje dr Magdalena Rycak.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku znajdują się na stronie internetowej>>>