To powtórka konkursu, który był ogłoszony w grudniu 2015 r. Konkurs trzeba powtórzyć, bo ośrodki wspierania ekonomii społecznej, w tym także podlaskie, decyzją ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej straciły dotychczasowej akredytacje" - poinformowała Izabela Smaczna-Jórczykowska z departamentu rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego. "Trzeba było więc poczekać z ogłoszeniem nowego konkursu do momentu przyznania im ponownej akredytacji" - wyjaśniła.

Pieniądze można m.in. otrzymać na zakładanie przedsiębiorstw społecznych czy zatrudnianie osób w takich podmiotach. "Na założenie przedsiębiorstwa społecznego będzie można uzyskać nawet 20 tys. zł na osobę, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na jeden podmiot" - poinformowała Smaczna-Jórczykowska.

Przewidziano też wsparcie pomostowe - 1 tys. zł - na utworzone miejsce pracy w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo społeczne rozpoczyna działalność lub w początkowym okresie jego rozwoju; dostać też można doradztwo, skorzystać ze szkoleń, np. z prowadzenia biznesu. Podobne wsparcie - w formie różnych usług doradczych - będą mogły dostać już istniejące przedsiębiorstwa społeczne, które np. chcą wdrażać innowacje lub po prostu się rozwijać.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz wyjaśnił, że o pieniądze w ogłoszonym konkursie mogą się starać podmioty, które świadczą usługi na rzecz ekonomii społecznej, np. partnerstwa fundacji czy stowarzyszeń.

"Co ważne, do konkursu mogą przystąpić zarówno te posiadające akredytację, jak i podmioty, które jej nie mają. Ważne, aby nią dysponowały kiedy dojdzie do podpisania umowy. Akredytacja świadczy bowiem o tym, że dany podmiot oferuje usługi najwyższej jakości, a jego działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. związane z zatrudnieniem" - podkreśliła Naszkiewicz.

Jak dodała, ośrodki wspierania ekonomii społecznej muszą współpracować z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białymstoku, który koordynuje zagadnienia związane z ekonomią społeczną w regionie.

"Przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospodarcza, z której zyski są inwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę, która takie przedsiębiorstwo utworzyła. Nie działa więc w celu maksymalizacji zysku czy zwiększenia dochodów właścicieli. Tego typu przedsiębiorstwa powstają oddolnie, są inicjatywą obywateli" - przypomina urząd marszałkowski.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą świadczyć usługi publiczne ( np. prowadzić różne prace porządkowe), społeczne (np. prowadzić domy dla bezdomnych), ale też pensjonaty czy świadczyć usługi cateringowe.

Z wcześniejszych danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, który prowadzi monitoring stanu ekonomii społecznej w regionie w ramach wieloletniego (2013-2020) programu rozwoju tej dziedziny w Podlaskiem, wynika, że w województwie podlaskim - w porównaniu do innych regionów - podmiotów ekonomii społecznej jest wciąż stosunkowo mało.

Ośrodek informuje o tym w raporcie zamieszczonym na swojej stronie. ROPS podaje w nim, że w 2014. r. w Podlaskiem rozpoczęło działalność 16 spółdzielni socjalnych i 27 organizacji pozarządowych (6 organizacji pozarządowych zaczęło działalność gospodarczą). W różnych podmiotach ekonomii społecznej powstało 46 nowych miejsc pracy, 79 osób znalazło zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

Łącznie według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, które przywołuje ROPS, w Podlaskiem działa 48 spółdzielni socjalnych, w tym 40 aktywnie. Pracowały w nich w 2014 r. 234 osoby.

5 czerwca w Białymstoku odbędą się V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, podczas których będą się prezentować podmioty działające w tej dziedzinie w regionie. Od początku kwietnia 2016 r. ROPS realizuje nowy projekt monitorujący i wspierający rozwój ekonomii społecznej w Podlaskiem.(PAP)