Środki z programu „Rodzina 500 plus” wpływające na konto rodziców lub opiekunów będą oznaczone specjalnym tytułem, co pozwoli na identyfikację świadczenia wychowawczego i zabezpieczy je przed egzekucją sądową lub administracyjną - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny na podstawie informacji od organów realizujących program „Rodzina 500 plus” stworzyło bazę numerów rachunków bankowych, z których dokonywane są/będą wypłaty świadczeń wychowawczych (wraz z nazwą jednostki organizacyjnej będącej właścicielem rachunku). Zgodnie z wytycznymi resortu każdy przelew dotyczący świadczenia wychowawczego będzie oznaczony specjalnym tytułem.

Oznaczenie przelewu wraz z informacją o jednostce będącej właścicielem rachunku bankowego, umożliwi zarówno bankom jak i organom egzekucyjnym identyfikację wypłaconych świadczeń wychowawczych i zabezpieczy środki z Programu „Rodzina 500+” przed egzekucją sądową lub administracyjną.

Jak zapowiada Ministerstwo, procedura zostanie wdrożona na przełomie kwietnia i maja.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji komorniczej i administracyjnej. W momencie przekazania świadczenia na rachunek bankowy osoby (np. rodzica) będącej dłużnikiem, istnieje zagrożenie, że świadczenie takie nie będzie w pełni zabezpieczone przed zajęciem komorniczym. Wynika to z faktu, że sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny dokonując zajęcia rachunku bankowego, nie jest w stanie dokonać weryfikacji środków znajdujących się na tym rachunku pod kontem ich tytułu, celu i pochodzenia. Podjęte przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz polskimi bankami działania mają rozwiązać ten problem.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2016 r.