Sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach wydała pozytywną opinię rządowemu projektowi nowelizacji Kodeksu pracy. Wprowadzone zmiany mają zlikwidować tzw. syndrom pierwszej dniówki.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w środę 27 kwietnia br., wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zaproponował zmianę terminu wejścia w życie ustawy. Po uzgodnieniach komisja przyjęła poprawkę i ustaliła, że będzie to 1 września 2016 r.

Przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał podpisać umowę z pracownikiem oraz zapoznać go z regulaminem firmy przed dopuszczeniem go do pracy, a nie jak było do tej pory do końca pierwszego dnia jej wykonywania. Takie rozwiązanie ma zapobiec nielegalnemu zatrudnianiu pracowników.

Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie podczas kontroli osoby nie posiadające umowy wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień, co powodowało wzrost nielegalnego zatrudnienia.

Projekt nowelizacji ustawy zostanie skierowany do Sejmu na drugie czytanie.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2016 r.