- Bezrobocie osób młodych to istotny problem wielu krajów europejskich. W Polsce sięga ono blisko 24 proc. Dlatego projekty dla osób młodych są potrzebne, by uzupełnić braki w wykształceniu czy zdobyć praktyczne umiejętności, których szukają pracodawcy. Temu służą inwestycje w kapitał ludzki, które obecnie realizujemy. Mamy już pierwsze efekty. Do końca 2018 roku na ten cel przeznaczymy łącznie ponad 2 mld euro, co pozwoli na pomoc dla blisko 750 tys. osób młodych - mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju analizy wskazują, że ponad trzy czwarte osób w ciągu pierwszych 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie znajduje pracę, a dalsze 17 proc. uczy się w szkole, podejmuje studia lub np. kursy zawodowe. Ponad 40 proc. uczestników projektów, czyli ok. 15 tysięcy osób, dzięki pomocy finansowej i szkoleniowej otworzyło własną firmę. Aż 97 proc. uczestników jest zadowolonych z udziału w projekcie, a 83 proc. stwierdziło, że zdobyło dzięki projektowi całkowicie nową wiedzę i umiejętności.

Zobacz także: Bezrobocie wśród młodych może ciągnąć się latami

Wsparcie Funduszy Europejskich stanowi szansę dla wielu młodych osób, także tych pochodzących z bardzo różnych i trudnych środowisk. Często są to osoby, które mają ograniczone możliwości rozwoju zawodowego czy osobistego, a także niskie poczucie własnej wartości. Udział w projektach ma duży wpływ na ich życie, pomaga przezwyciężać słabości, uwierzyć w siebie. Dowodzą tego historie ich uczestników, takich jak Pan Tomasz (22 lata) pochodzący ze Szczecinka. Gdy rozpoczął udział w projekcie, miał jedynie wykształcenie podstawowe. Sam mówił, że nie widzi dla siebie żadnych perspektyw na przyszłość i dopiero po namowach pracowników Ochotniczego Hufca Pracy postanowił wykorzystać szansę, którą dał mu projekt z EFS. W ramach projektu wziął udział w szkoleniu, zakończył staż jako spawacz i otrzymał propozycję zatrudnienia w tym samym zakładzie pracy. Obecnie pracuje u tego samego pracodawcy i jest bardzo cenionym pracownikiem.

Ministerstwo Rozwoju zamierza kontynuować specjalne programy dla osób młodych co najmniej do 2018 r. Przeciwdziałanie bezrobociu w tej grupie wiekowej to również jeden z elementów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nad której założeniami pracuje obecnie Ministerstwo Rozwoju. Ma ona wskazywać kierunki rozwoju polskiej gospodarki do 2030 r., a jej przyjęcie przez rząd zaplanowano na III kwartał br.

Więcej informacji na stronie>>>

Źródło: Ministerstwo Rozwoju