Statystyki pokazują, że luka płacowa w zarobkach kobiet i mężczyzn sięga w Polsce blisko 20 proc....
25.01.2017
Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku...
Ziółkowski Paweł
25.01.2017
Większą ochronę pracownic w ciąży, które wykonują pracę tymczasową - zakładają m.in. przyjęte we...
24.01.2017
Pracodawcy nie wolno pobierać od cudzoziemców żadnych opłat za wystąpienie o zezwolenie na pracę...
24.01.2017
Sortowanie cięższych przesyłek oraz załadunek i rozładunek kursów pocztowych – takie zadania...
PAP
24.01.2017
1 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i...
Jarosław Zasada
24.01.2017
BHP
Poszerzenie możliwości wykonywania przez więźniów nieodpłatnej pracy na cele społeczne, to główne...
24.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca zatrudnia na...
Skalska Magdalena
24.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Osoba prowadzi...
Kaleta Joanna
24.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik posiada...
24.01.2017
Przy każdej kontroli inspektor pracy sprawdzi wypłacanie minimalnej płacy dla zlecenio- i...
24.01.2017
ZUS nie może wydać decyzji ustalającej obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z...
Agnieszka Rosa
24.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy parafie obowiązane są składać sprawozdania Z-10?
Maciej Ambroziewicz
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracownik, który został zwolniony i wraca do pracy na...
Maciej Ambroziewicz
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy na wybicie drzwi ewakuacyjnych w ścianie pożarowej...
Sebastian Kryczka
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy ZUS może uznawać zdarzenie za wypadek przy pracy?...
Maciej Ambroziewicz
24.01.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPodczas zmiany roboczej firma zewnętrzna wykonująca pracę...
Maciej Ambroziewicz
24.01.2017
BHP
Już nie tylko robotnicy rolni, ale i fachowcy zza wschodniej granicy ratują nasz rynek pracy -...
23.01.2017
HR
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracownik uległ wypadkowi przy pracy. Pracodawca sporządził...
Maciej Ambroziewicz
23.01.2017
BHP
Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponuje przekazanie urzędów pracy z...
23.01.2017
W dniu 20 stycznia w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4...
Ewa Saj
23.01.2017
BHP
Ok. 500 mln zł dodatkowych środków z Funduszu Pracy będzie wymagało podniesienie wysokości zasiłku...
23.01.2017
Premier Beata Szydło zapowiedziała, że jeszcze w tym roku Elżbieta Rafalska, minister rodziny,...
23.01.2017
HR
Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych przy Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ...
Inny
23.01.2017
BHP
Niezachowanie przy wypowiadaniu umowy o pracę formy pisemnej nie pozbawia go skuteczności, o ile...
Masłowski Jarosław
23.01.2017
Rząd chce, aby wszystkie umowy o pracę pracownic tymczasowych w ciąży, które uległyby rozwiązaniu...
Agnieszka Rosa
23.01.2017
Zdarza się, że sytuacja życiowa zmusza pracownika do nieco wcześniejszego zakończenia kariery...
Maciej Ambroziewicz
23.01.2017
BHP
18 stycznia br. odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.
Inny
23.01.2017
BHP
20.01.2017
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski