Prawo.pl
Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na podstawie wypowiedzenia umowy o pracę albo za...
Krystian Stanasiuk
06.06.2017
31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1...
Maciej Ambroziewicz
06.06.2017
BHP
Trwają protesty pracowników w sieci Tesco. Zatrudnieni domagają się podwyżek płac rzędu kilkuset...
06.06.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPZakład pracy zakupił agregat gaśniczy, który przeszedł...
Krzysztof Zamajtys
05.06.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPJakie wymagania muszą spełniać pomieszczenia w szkole...
Sebastian Kryczka
05.06.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPSzkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach...
Maciej Ambroziewicz
05.06.2017
BHP
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2 tys....
05.06.2017
W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa rekrutacja na rok akademicki...
05.06.2017
Nieprzestrzeganie czasu pracy i zasad BHP, niewypłacanie lub spóźnianie się z wypłatą wynagrodzeń...
05.06.2017
Ubezpieczenia społeczne
Powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) grozi pogorszeniem jakości cenionej...
Inny
05.06.2017
5 czerwca br. pod hasłem Budowanie przyszłości w oparciu o godną pracę rozpoczną się w Genewie...
Inny
05.06.2017
BHP
Przepisy bhp nie zabraniają udostępniania pracownikom instrukcji bhp sporządzonej poangielsku....
Krzysztof Zamajtys
05.06.2017
BHP
Górnik, zatrudniony w firmie świadczącej usługi na rzecz katowickiej kopalni Wieczorek, zginął w...
PAP
02.06.2017
BHP
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne...
02.06.2017
Znaczenie pań rośnie szczególnie w nowych technologiach. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że...
02.06.2017
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie...
Jarosław Zasada
02.06.2017
BHP
Prawie sześciuset doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie...
02.06.2017
31 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.05.2017 r....
Ewa Saj
02.06.2017
BHP
Prace związane z transportem ręcznym wykonywane są w magazynach, innych pomieszczeniach oraz na...
Kazimierz Kościukiewicz
02.06.2017
BHP
Aplikacje mobilne ułatwiają szukanie pracy. Wypierają gazety i serwisy internetowe z ofertami....
01.06.2017
HR
Najnowsze dane GUS, opublikowane 31 maja br., dotyczące wypadków przy pracy w I kwartale 2017 roku...
Inny
01.06.2017
BHP
1 lipca br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego.
Jarosław Zasada
01.06.2017
BHP
1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.
Jarosław Zasada
01.06.2017
BHP
30 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.05.2017 r....
01.06.2017
BHP
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w...
Jarosław Zasada
01.06.2017
BHP
Podwyższenie kwoty ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia osoby pozbawionej...
31.05.2017
Chcemy, by 6 proc. wszystkich zatrudnionych w ZUS stanowiły osoby z niepełnosprawnościami -...
31.05.2017