Spędzanie przed ekranem komputera wielu godzin źle wpływa na wzrok. Przyczynia się do zwiększania...
Inny
19.01.2017
BHP
Szczegółowy raport obrazujący bezpieczeństwo pracy w poszczególnych sektorach górniczych oraz...
Inny
19.01.2017
BHP
Rząd przedstawił propozycje dotyczące polskiej polityki migracyjnej – cudzoziemcy będą mogli...
19.01.2017
Zadaniem minister Elżbiety Rafalskiej będzie aktywizacja regionów z najwyższym bezrobociem -...
19.01.2017
HR
Chcemy zreformować urzędy pracy tak, aby wydatkowanie wielu miliardów złotych z Funduszu Pracy było...
PAP
19.01.2017
W tym roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska będzie wnioskowała o...
PAP
19.01.2017
Nie można zastrzec kary umownej na wypadek wyrządzenia pracodawcy przez pracownika szkody wskutek...
Agnieszka Rosa
19.01.2017
Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs Pracodawca Przyjazny...
Inny
19.01.2017
BHP
18 stycznia br. w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4...
Ewa Saj
19.01.2017
BHP
Przy doborze rękawic antywibracyjnych podstawowe znaczenie ma ich rozmiar. Nie zawsze udaje się go...
Roman Majer
19.01.2017
BHP
Teraz nie, to zadanie wykonam później. Ten projekt może poczekać. A może pomyślę o tym jutro? Jakie...
Inny
19.01.2017
BHP
W grudniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,1 proc. rdr., a...
19.01.2017
Rachunek przy umowie zlecenia nie jest konieczny. Brak rachunku musi być jednak zrekompensowany w...
Ziółkowski Paweł
19.01.2017
Choć większość Polaków jest zadowolona ze swojej pracy, to jednak poziom satysfakcji z wykonywanych...
19.01.2017
Komisja kodyfikacyjna prawa pracy powinna zająć się kwestią odbierania służbowych telefonów oraz...
19.01.2017
Przyjeżdżający do nas ze Wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały. Pod...
19.01.2017
HR
Rada Ministrów rozpatrywała we wtorek propozycje RDS ws. zmian w Kodeksie pracy. Rząd za...
19.01.2017
Ubezpieczenia społeczne HR
W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym...
19.01.2017
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego za czas choroby. Zwolnienie lekarskie...
19.01.2017
Rozszerzenie możliwości mediacji między pracodawcą a pracownikiem i wydłużenie czasu odwołania się...
19.01.2017
Projekt resortu energii zakładający wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych przez ZUS...
19.01.2017
Ubezpieczenia społeczne HR
Prawidłowa kwalifikacja wyjazdu pracownika nie jest łatwa. Ocena, czy wyjazd stanowi podróż...
Magdalena Świtajska
19.01.2017
Inspektor Pracy skierował do Trybunału Konstytucyjnego wystąpienie o niezwłoczne udzielenie m.in....
19.01.2017
51 proc. ankietowanych wraz z nowym rokiem oczekiwałoby podwyżki wynagrodzenia, 56 proc. spodziewa...
19.01.2017
Pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. Tryb wprowadzenia tej zmiany zależy...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
19.01.2017
Lekarze i pielęgniarki, specjaliści IT, kierownicy budowy, księgowi, szefowie kuchni, kierowcy oraz...
19.01.2017
HR
Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników...
Agnieszka Rosa
19.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski