Dużym problemem osób transpłciowych na rynku pracy jest fakt, że posługują się dokumentem tożsamości z oznaczeniem płci biologicznej, która jest niezgodna z płcią odczuwalną. To duże utrudnienie w podjęciu pracy, kiedy w procesie tranzycji osoby transpłciowe posiadają dokumenty z danymi osobowymi, które nie odpowiadają ich wyglądowi. Ważny problem dotyczy też wystawianych im świadectw pracy.

Aktualnie przepisy nie przewidują możliwości dokonania zmiany danych osobowych w świadectwach pracy osób, które posiadają stosowne orzeczenie sądowe o ustaleniu płci innej niż poprzednie oznaczenie metrykalne. Na potrzebę nowelizacji rozporządzenia zwróciła posłanka Platformy Obywatelskiej Monika Wielichowska. – Brak odpowiedniego uregulowania w tym zakresie stawia osoby transpłciowe w niekorzystnej sytuacji podczas postępowania kwalifikacyjnego przez potencjalnych pracodawców – podkreśla Monika Wielichowska – w takiej sytuacji osoby transpłciowe stoją przed wyborem tłumaczenia swojej prywatnej sytuacji lub rezygnacji z przedstawienia swojego dotychczasowego dorobku zawodowego. Wyjaśnianie swojej sytuacji niesie ze sobą ryzyko dyskryminacji przez potencjalnych pracodawców, a także współpracowników. Ponadto brak możliwości zmiany danych osobowych w świadectwach pracy stawia osoby transpłciowe w gorszej sytuacji niż znajdują się pozostali kandydaci – dodaje.

Okazuje się, że resort pracy ma świadomość tego problemu i potwierdza, że osoby transpłciowe po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawie zmiany płci mogą mieć problemy z dokumentowaniem poprzedniego okresu zatrudnienia przy ubieganiu się o przyjęcie do pracy. Ministerstwo obiecuje zmiany. Odpowiadając na interpelację poselską Moniki Wielichowskiej, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że kwestia wprowadzenia regulacji umożliwiających umieszczenie nowych danych osobowych w świadectwie pracy, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu przez osobę transseksualną, zostanie uwzględniona przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292 z późn. zm.).