Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Musisz podać ZUS wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to: numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata), Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego), okres rozliczeniowy (miesiąc i rok) i numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

 

Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd.  Jedyne informacje, jakie będzie trzeba wpisać na przelewie, to: kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz Twój numer rachunku składkowego.

 

Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo  utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania).

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie wystarczy tylko jeden przelew łącznie na:

•             ubezpieczenia społeczne,

•             ubezpieczenie zdrowotne,

•             Fundusz Pracy,

•             Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

•             Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku. Do tego czasu każdy, kto opłaca składki, powinien otrzymać list polecony z ZUS z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który w 2018 r. będzie trzeba dokonywać wpłat.

 

Indywidualny numer rachunku można też sprawdzić w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

 

Korzyści dla płatnika z wdrożenia e-Składki:

•             płacisz składki jednym, zwykłym przelewem (zamiast trzech albo czterech) - niższe koszty bankowe.

•             będziesz przekazywał składki na indywidualny Numer Rachunku Składkowego - jeden rachunek dla jednego płatnika.

•             ZUS zaksięguje wpłatę na właściwym koncie płatnika - wpłata będzie niezwłocznie rozliczona.

•             na przelewie nie podajesz danych: NIP/REGON/PESEL/Dowód osobisty/Paszport, numer deklaracji, miesiąca za który opłacane są składki, numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego - brak wpłat niezidentyfikowanych z kontem płatnika.

•             wpisujesz na przelewie tylko Numer Rachunku Składkowego - szybkie wypełnienie i wykonanie przelewu.

•             wpłata będzie automatycznie rozliczona na najstarsze zadłużenie - mniej odsetek.

 

Ważne!

Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).

 

Źródło: ZUS