Prawo.pl
E-składka to rewolucja w opłacaniu składek do ZUS. Od 1 stycznia 2018 roku zmienia się nie tylko...
Agnieszka Matłacz
26.12.2017
Zaspokojenie potrzeb kadrowych dla utrzymania rozwoju gospodarczego regionu jest głównym wyzwaniem...
Agnieszka Matłacz
26.12.2017
HR
Ponad jedna czwarta dolnośląskich pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników w...
Agnieszka Matłacz
24.12.2017
HR
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie spadła o 11,8 proc. rdr do 159,1 tys. -...
22.12.2017
Zmiana płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 roku wpływa na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
Agnieszka Matłacz
22.12.2017
Przynajmniej częścią odpowiedzi na kryzys demograficzny w w Polsce może być wzrost obecności i...
21.12.2017
Komisja Europejska zaproponowała w czwartek dyrektywę ws. bardziej przejrzystych i przewidywalnych...
21.12.2017
To sztandarowy projekt PSL, z którym pójdziemy do wyborów samorządowych i parlamentarnych – mówi...
Agnieszka Matłacz
21.12.2017
Okres pełnego dofinansowania składek dla niań dobiega końca. Rodzice, którzy rozważają zatrudnienie...
Agnieszka Matłacz
21.12.2017
Ustawa, która znosi limit składek na ZUS dla najlepiej zarabiających, czeka na biurku Andrzeja Dudy...
Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Ryczałt jest tylko rozliczeniem kosztów, jakie delegowany ponosi w czasie podróży służbowej, a nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2017
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku...
Izabela Baranowska Agnieszka Matłacz
20.12.2017
W 2017 roku kwota odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrosła o ponad 90...
Izabela Baranowska Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Państwowa Inspekcja Pracy planuje na przyszły rok mniej kontroli niż w 2017 roku. Z czego to...
Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Zniesienie limitu składek na ZUS oraz obniżenie wieku emerytalnego - m.in. tymi kwestiami zajmie...
19.12.2017
Blisko 60 proc. kandydatów jest niedopasowanych do potrzeb pracodawców, a 40 proc. ma zbyt...
19.12.2017
Jeżeli nagroda ma charakter symboliczny, a nie przedstawia większej wartości, to wraz z jej...
Kowalski Radosław
19.12.2017
Do połowy 2018 r. powinien zostać wynegocjowany Układ zbiorowy pracy dla Polskiej Grupy Górniczej...
19.12.2017
Pracownik, który w nagrzanej hali (a więc w warunkach szkodliwych) przygotowuje ciasto, a następie...
Aleksandra Partyk
19.12.2017
BHP
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki ZUS trzeba będzie wpłacać na nowy numer rachunku. A jak...
Agnieszka Matłacz
18.12.2017
Przepisy regulujące wymogi dla stacji paliw płynnych nie nakładają na właścicieli obowiązku...
Maciej Ambroziewicz
18.12.2017
BHP
Nie ma przepisu ustalającego hierarchię ważności pomiędzy maszynami, sprzętem i urządzeniami...
Kazimierz Kościukiewicz
18.12.2017
BHP
Jeżeli zespołowi powypadkowemu nie uda się ustalić konkretnej daty zdarzenia, jak również zebrać...
Maciej Ambroziewicz
18.12.2017
BHP
Chodzi o minimalne wymogi dla archiwum, w którym są teczki pracowników którzy już odeszli.
Łyjak Grzegorz
16.12.2017
Jaki jest limit nadgodzin w służbie zdrowia dla pracowników medycznych?
Kwiatkowska Monika
16.12.2017
Co do zasady kwestia wynagrodzenia członka zarządu w spółce z o.o. jest wewnętrzną sprawą spółki i...
Ziółkowski Paweł
16.12.2017
W celu określenia, kiedy rozpoczyna się okres ochronny pracownika przed zwolnieniem w związku ze...
Sebastian Kryczka Paweł Ziółkowski Katarzyna Pietruszyńska Jarosław Masłowski
16.12.2017
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w...
Joanna Kaleta
16.12.2017
Branża szkoleniowa boryka się z problemem, który wielu trenerom spędza sen z powiek. Jest nim...
16.12.2017
Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i...
Jarosław Zasada
16.12.2017
BHP