Prawo.pl
W 2017 roku kwota odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrosła o ponad 90...
Izabela Baranowska Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Państwowa Inspekcja Pracy planuje na przyszły rok mniej kontroli niż w 2017 roku. Z czego to...
Agnieszka Matłacz
20.12.2017
Zniesienie limitu składek na ZUS oraz obniżenie wieku emerytalnego - m.in. tymi kwestiami zajmie...
19.12.2017
Blisko 60 proc. kandydatów jest niedopasowanych do potrzeb pracodawców, a 40 proc. ma zbyt...
19.12.2017
Jeżeli nagroda ma charakter symboliczny, a nie przedstawia większej wartości, to wraz z jej...
Kowalski Radosław
19.12.2017
Do połowy 2018 r. powinien zostać wynegocjowany Układ zbiorowy pracy dla Polskiej Grupy Górniczej...
19.12.2017
Pracownik, który w nagrzanej hali (a więc w warunkach szkodliwych) przygotowuje ciasto, a następie...
Aleksandra Partyk
19.12.2017
BHP
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki ZUS trzeba będzie wpłacać na nowy numer rachunku. A jak...
Agnieszka Matłacz
18.12.2017
Przepisy regulujące wymogi dla stacji paliw płynnych nie nakładają na właścicieli obowiązku...
Maciej Ambroziewicz
18.12.2017
BHP
Nie ma przepisu ustalającego hierarchię ważności pomiędzy maszynami, sprzętem i urządzeniami...
Kazimierz Kościukiewicz
18.12.2017
BHP
Jeżeli zespołowi powypadkowemu nie uda się ustalić konkretnej daty zdarzenia, jak również zebrać...
Maciej Ambroziewicz
18.12.2017
BHP
Chodzi o minimalne wymogi dla archiwum, w którym są teczki pracowników którzy już odeszli.
Łyjak Grzegorz
16.12.2017
Jaki jest limit nadgodzin w służbie zdrowia dla pracowników medycznych?
Kwiatkowska Monika
16.12.2017
Co do zasady kwestia wynagrodzenia członka zarządu w spółce z o.o. jest wewnętrzną sprawą spółki i...
Ziółkowski Paweł
16.12.2017
W celu określenia, kiedy rozpoczyna się okres ochronny pracownika przed zwolnieniem w związku ze...
Sebastian Kryczka Paweł Ziółkowski Katarzyna Pietruszyńska Jarosław Masłowski
16.12.2017
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w...
Joanna Kaleta
16.12.2017
Branża szkoleniowa boryka się z problemem, który wielu trenerom spędza sen z powiek. Jest nim...
16.12.2017
Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i...
Jarosław Zasada
16.12.2017
BHP
Prace nad ustawą wprowadzającą zakaz handlu w niedziele będą kontynuowane w styczniu. W piątek...
Agnieszka Matłacz
15.12.2017
Chodzi o emerytów i rencistów, którzy chcą się rozliczyć razem z małżonkiem albo na zasadach...
Agnieszka Matłacz
15.12.2017
Górnicze spółki dostały już pieniądze z budżetu. W niektórych spółkach pierwsze przelewy wysłano w...
15.12.2017
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że zamierza zmniejszyć ograniczenia dotyczące...
15.12.2017
Najlepiej zarabiający jeszcze przez rok będą korzystać z limitu 30–krotności. Sejm przyjął poprawkę...
Agnieszka Matłacz
15.12.2017
Rodzice adopcyjni powinni mieć takie same prawa wynikające z urlopu macierzyńskiego, jak rodzice...
Agnieszka Matłacz
15.12.2017
Zarówno studenci, jak i osoby zmieniające pracę powinny rozważyć wiele czynników, które zadecydują...
14.12.2017
Praca w Polsce jest opodatkowana jak wódka, za sam fakt zatrudnienia pracownika firmy płacą rządowi...
14.12.2017
Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wypłatę...
Agnieszka Matłacz
14.12.2017
Polska jest na samym końcu państw UE i OECD w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2018. Sztywne...
Agnieszka Matłacz
14.12.2017
Posłowie debatowali w czwartek w Sejmie nad poprawkami Senatu do ustawy o zniesieniu limitu składek...
14.12.2017
W Polsce mamy do czynienia z ogromnym kryzysem demograficznym, który ostatecznie przekłada się...
14.12.2017