W tym roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska będzie wnioskowała o...
PAP
19.01.2017
Nie można zastrzec kary umownej na wypadek wyrządzenia pracodawcy przez pracownika szkody wskutek...
Agnieszka Rosa
19.01.2017
Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs Pracodawca Przyjazny...
Inny
19.01.2017
BHP
18 stycznia br. w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4...
Ewa Saj
19.01.2017
BHP
Przy doborze rękawic antywibracyjnych podstawowe znaczenie ma ich rozmiar. Nie zawsze udaje się go...
Roman Majer
19.01.2017
BHP
Teraz nie, to zadanie wykonam później. Ten projekt może poczekać. A może pomyślę o tym jutro? Jakie...
Inny
19.01.2017
BHP
W grudniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,1 proc. rdr., a...
19.01.2017
Rachunek przy umowie zlecenia nie jest konieczny. Brak rachunku musi być jednak zrekompensowany w...
Ziółkowski Paweł
19.01.2017
Choć większość Polaków jest zadowolona ze swojej pracy, to jednak poziom satysfakcji z wykonywanych...
19.01.2017
Komisja kodyfikacyjna prawa pracy powinna zająć się kwestią odbierania służbowych telefonów oraz...
19.01.2017
Przyjeżdżający do nas ze Wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały. Pod...
19.01.2017
HR
Rada Ministrów rozpatrywała we wtorek propozycje RDS ws. zmian w Kodeksie pracy. Rząd za...
19.01.2017
Ubezpieczenia społeczne HR
W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym...
19.01.2017
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego za czas choroby. Zwolnienie lekarskie...
19.01.2017
Rozszerzenie możliwości mediacji między pracodawcą a pracownikiem i wydłużenie czasu odwołania się...
19.01.2017
Projekt resortu energii zakładający wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych przez ZUS...
19.01.2017
Ubezpieczenia społeczne HR
Prawidłowa kwalifikacja wyjazdu pracownika nie jest łatwa. Ocena, czy wyjazd stanowi podróż...
Magdalena Świtajska
19.01.2017
Inspektor Pracy skierował do Trybunału Konstytucyjnego wystąpienie o niezwłoczne udzielenie m.in....
19.01.2017
51 proc. ankietowanych wraz z nowym rokiem oczekiwałoby podwyżki wynagrodzenia, 56 proc. spodziewa...
19.01.2017
Pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. Tryb wprowadzenia tej zmiany zależy...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
19.01.2017
Lekarze i pielęgniarki, specjaliści IT, kierownicy budowy, księgowi, szefowie kuchni, kierowcy oraz...
19.01.2017
HR
Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników...
Agnieszka Rosa
19.01.2017
Bezrobocie wśród specjalistów i menadżerów wynosi ok. 3,5 proc. Najlepsi kandydaci w tej grupie...
19.01.2017
HR
Książki o tematyce kadrowej i HR-owej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
Jacek Górski
19.01.2017
Ubezpieczenia społeczne HR
W mroźne dni temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza -...
19.01.2017
W Palermo na Sycylii jest praca dla dziesięciu pucybutów. Tamtejsze stowarzyszenie rzemiosła...
19.01.2017
Przy malejących zasobach pracowników kraje rozwinięte nie zdołają utrzymać obecnego tempa wzrostu...
Mikołajewicz Jarosław
19.01.2017
HR
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku...
Prawo.pl
19.01.2017
Najważniejsze dwa wyzwania dla dyrektorów HR w Polsce to rozwój przywództwa oraz szkolenia i...
19.01.2017
HR
Według anonimowej ankiety przeprowadzonej w 50 krajach na grupie 1850 pilotów, aż 14 proc. z nich...
Małgorzata Kiedyk
19.01.2017