Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku z półrocznym vacatio legis.  Przewiduje utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc.

Czytaj: Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych >>

Program dla 11 mln pracowników

Program ma dotyczyć, według szacunków rządu, który przedłożył projekt ustawy, ok. 11,5 mln pracowników i ma zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia.
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK będzie mogła wynosić mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Poza tym obowiązywałaby coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową "opłatę powitalną" w wysokości 200 zł.

 

Harmonogram wprowadzania PPK

Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Czym jeszcze zajmie się Senat?

Na trzydniowym posiedzeniu Senat zajmie się także przepisami upraszczającymi rozliczenia PIT, nakładającymi na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Celem nowelizacji, której projekt przedłożył rząd, jest wprowadzenie dalszych uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych PIT.

Senat zajmie się również ustawą mającą poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i zwiększyć bezpieczeństwo stosowania kosmetyków m.in. poprzez utworzenie systemu informowania o działaniach niepożądanych.

Kolejny punkt obrad to nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ma ona na celu zachowanie w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty, które je posiadają, uzyskają do końca roku wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.